REKRUTACJA 2020/2021

Drodzy rodzice,
informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji.
Rekrutacja 2020/2021: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki
Akcja letnia: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

 

wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_oddzialu_przedszkolnego_w_szkole_podstawowej

regulamin rekrutacji

DEKLARACJA w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole

oświadczenie o wielodzietności rodziny

oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

przetwarzanie danych osobowych

 

Dane dzieci które dostały się do naszego przedszkola można uzyskać pod nr tel. 22 849 01 25 lub osobiście odwiedzając placówkę. Wszystkim nowym przedszkolakom GRATULUJEMY !!!

Już niebawem na naszej stronie informacje dotyczące dni adaptacyjnych.

Dyżur Wakacyjny

Harmonogram zapisów na dyżur wakacyjny w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lipiec-sierpień 2018 r.

od 16 kwietnia do 14 maja do godz 15.00 składanie przez rodziców wniosków o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżur wakacyjny. Formularze wniosków będą wydawane w przedszkolach i szkołach oraz dostępne na internetowej stronie zapisów.

Od 16 kwietnia 14 maja do godz 15.00 Wydawanie rodzicom haseł do konta w elektronicznym systemie zapisu.

Od 30 kwietnia godz 9.00 do 15 maja godz 15.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęci na dyżur.

Od 30 kwietnia godz.9.00 do15 maja godz 17.00 Złożenie podpisanego wniosku o przyjecie na dyżur wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja godz 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

25 maja godz. 14.00 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

Od 25 maja do 15 czerwca Potwierdzenie zapisu dziecka a do dyżurującego przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane- wniesienie opłaty za żywienie.

20 czerwca godz 13.00 opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

20 czerwca godz 14.00 aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 2 marca 2018

Szczegółowe informacje tj.: harmonogram, zasady oraz kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie Biura Edukacji 30 stycznia br. w aktualnych komunikatach.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Informacja o Zasadach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18005_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18009_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18010_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18008_kryterium-dochodu-na-osobe-w-rodzinie-kandydata