Informacja o ubezpieczeniu

Ubezpieczenie przedszkolne to polisa NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku). Wykupienie polisy nie jest obowiązkowe, ostateczną decyzję co do ubezpieczenia dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola podejmują jego rodzice lub prawni opiekunowie.

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci będą ubezpieczone w TUV InterRisk. Składka za całoroczne ubezpieczenie wynosi: 38zł. Chętnych rodziców prosimy o zapoznanie się z OWU grupowego i dokonywanie wpłat wychowawczyniom grup.

Gdy ubezpieczane jest rodzeństwo uczęszczające do przedszkola, opłatę dokonuje się tylko za jedno dziecko.