Projekt „Korespondencyjni przyjaciele”

Głównymi celami projektu była wymiana pocztówek i listów z dziećmi z przedszkoli z całej Polski, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie wiedzy o rożnych regionach naszego kraju, a także udział w akcjach charytatywnych, polegających na wysyłaniu kartek do osób chorych, w tym bohaterów narodowych.

W trakcie realizacji projektu, dzieci wspólnie z wychowawczyniami pisały listy i pocztówki do wybranych przedszkoli z naszego kraju. W kartkach zawarte były informacje o naszej placówce, mieście i Mazurach.  Każda przychodząca do przedszkola pocztówka zwrotna, była odczytywana, dzieci wskazywały na mapie, z jakiej miejscowości, z którego regionu Polski pochodzi zaprzyjaźnione przedszkole. Przy okazji zdobywały informacje na temat ciekawostek związanych z tymi miejscami. Dzieci uczyły się tworzyć listy, poznawały pracę urzędu pocztowego, tworzyły własnoręcznie kartki pocztowe. W trakcie roku szkolnego 2019/2020 grupy nawiązały kontakt z 25 placówkami przedszkolnymi.