Plan działań „Szkoła wierna dziedzictwu”

Plan działań podejmowanych w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej, w ramach ubiegania się o Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu” w roku szkolnym 2019/20

Cele ogólne:

  • Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, ich rodziców oraz członków społeczności lokalnej.
  • Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestniczenia w pielęgnowaniu tradycji
  • Wprowadzanie dzieci w świat ludzi i tworzonej przez wieki kultury, obyczajowości, tradycji, norm i zwyczaj oraz naszej historii.
  • Tworzenie okazji do gromadzenia przez dzieci informacji i spostrzeżeń w toku aktywnego uczestnictwa w uroczystościach z okazji świat rodzinnych, przedszkolnych, lokalnych, państwowych.

 

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu Działania Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Partnerzy
Planowanie działań Opracowanie Planu działań w związku z ubieganiem się o Certyfikat „Szkoła wierna Dziedzictwu”

 

 

Dyrektor

Nauczyciele

Wrzesień 2019 Rodzice
Planowanie i realizowanie projektów własnych  w ramach ubiegania się o Certyfikat

 

 

1 .Opracowanie i realizacja projektu „Eko –Patrioci”

 

 

Anna Parda

Monika Rutkowska

 

 

 

Październik 2019 –          maj 2020

 

Rodzice,

MGOK w Białej Piskiej

2. Opracowanie i realizacja projektu  „Poznaj mój kraj, moją Ojczyznę Anna Orzechowska

Marlena Glińska

Emilia Borawska- Jackiewicz

 

Październik 2019 –maj 2020 Rodzice, pracownicy przedszkola
3. Opracowanie i realizacja projektu własnego „Korespondencyjni Przyjaciele” Monika Murawska- Ślęzak Październik 2019          –maj 2020 Przedszkola z różnych regionów Polski
Realizacja programów lub projektów organizowane przez inne podmioty w zakresie edukacji patriotycznej i regionalnej  1.  Włączenie się ogólnopolską akcję „Bohater ON”—upamiętniają uczestników Powstania Warszawskiego oraz historie Polski XX wieku

 

Wszyscy nauczyciele Październik 2019 Rodzice, Fundacja „Rosa” i

Fundacja „Sensoria”

2. Włączenie się w ogólnopolską akcję -„Szkoła Pamięta” pod patronatem MEN Monika Murawska- Ślęzak Listopad 2019 Ministerstwo

Edukacji Narodowej

3.Włączenie się w ogólnopolską akcję „Szkoła do Hymnu” pod patronatem MEN

 

Wszyscy nauczyciele 8 listopada 2019 Rodzice,

Ministerstwo  Edukacji Narodowej

4.Włączenie się w ogólnopolską akcję „Serce za odwagę” Jadwiga Wojsław- Barańska Grudzień 2019 Stowarzyszenie Głos Bohatera, Stowarzyszenie Pro- Patrioci
5. Udział w kampanii edukacyjnej „Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza” (poznawanie regionu Wielkich Jezior Mazurskich”

 

Beata Gentek

Ewa Gutowska

Październik 2019 Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
6. „Podróże Jeża ze Zgierza, czyli dzieci Jeża zapraszają wspólnie Polskę poznają”- realizacja ogólnopolskiego projektu Monika Rutkowska, Anna Orzechowska  Październik 2019-               maj 2020 Rodzice, Nadleśnictwo Drygały, urząd pocztowy, komisariat policji, Urząd Miejski w Białej Piskiej
9.„Kulinarne Podróże Przedszkolaków”- realizacja ogólnopolskiego projektu

 

Beata Gentek

Marta Szablińska

Październik 2019- maj 2020 Rodzice, dziadkowie przedszkolaków
Inicjowanie i prowadzenie działań o różnym zasięgu terytorialnym w ramach ubiegania się o Certyfikat (uroczystości, turnieje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do muzeum itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizowanie wycieczek umożliwiających dzieciom poznanie piękna naszego regionu:

·        wycieczka do Motylarni w Marcinkowie,

·         wycieczki do lasu, parku miejskiego

·        Spacery po Białej Piskiej, poznawanie miejsc historycznych

Nauczyciele grup Wrzesień2019 – czerwiec 2020 Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej,

Nadleśnictwo Drygały, Ogrody pokazowe i Motylarnia Marcinkowo

2.Realizacja bloków tematycznych: „Ja i moja rodzinna”, „Moje przedszkole”, „”Biała Piska- rodzinne miasto”

 

Nauczyciel grup  Wrzesień2019 – czerwiec 2020
3. Realizacja zajęć rozwijających przywiązanie i szacunek do Ojczyzny, poczucie tożsamości narodowej, patriotyzmu oraz kształtowanie pojęcia „Polak” (poznawanie symboli narodowych, hymnu, legend  wiązanych z historią powstania Państwa Polskiego, ważniejszych wydarzeń w kraju, tańców polskich- polonez )

 

Nauczyciel grup  Wrzesień2019 – czerwiec 2020 Rodzice,
4.„Wędrówki po Polsce”-zapoznanie dzieci z wybranymi miastami i regionami Polski (prezentacja wybranych miast np. w formie piosenki, teatrzyku, degustacji regionalnych potraw) Nauczyciele grup Wrzesień2019 – czerwiec 2020 Rodzice, dziadkowie przedszkolaków
5.„Przegląd poezji patriotycznej”-                   w ramach obchodów 101 rocznicy  Odzyskania przez Polską Niepodległości. Ewelina Latuszek

Joanna Florczyk

Ewa Gutowska

Emilia Borawska-Jackiewicz

Listopad 2019 Rodzice
6„Ojczyzna to kraj, którego potrzebujesz   i który potrzebuje ciebie”- organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod patronatem Burmistrza Białej Piskiej

 

Urząd Miejski w Białej Piskiej
7.„Kodeks Postaw Patriotycznych”- organizacja gminnego konkursu plastycznego Nauczyciele poszczególnych grup Listopad 2019
8. Promowanie wiedzy i umiejętności dzieci poprzez przygotowanie do konkursów o różnym zasięgu:

 

·        „Strofy o Ojczyźnie”- gminny konkurs recytatorski

 

Monika Murawska- Ślezak, Anna Orzechowska,

Anna Melka

Listopad 2019 MGOK w Białej Piskiej
·        Biała Piska –eko gmina”-gminny konkurs plastyczny

·

Anna Orzechowska Październik 2020 MGOK w Białej Piskiej
·        Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza”- turniej wiedzy o przyrodzie  z regionu Wielkich Jezior Mazurskich

 

Beata Gentek

Ewa Gutowska

Wrzesień, październik 2019 LGD „Mazurskie Morze”
·        „Nasza polska złota jesień” – ogólnopolski konkurs plastyczny Listopad 2019 Przedszkole „Truskawkowa polanka” w Książu Wielkopolskim
·        Symbole narodowe”-  ogólnopolski konkurs plastyczny

 

Listopad 2019
·        „Jak pomagamy Ziemi?” – ogólnopolski konkurs plastyczny Gminne Przedszkole w Kołczygłowach
9. Systematyczne doposażanie kącika regionalnego o nowe eksponaty

 

Pracownicy przedszkola Wrzesień2019 – czerwiec 2020
10. Organizowanie uroczystości przedszkolnych  z udziałem zaproszonych gości (kultywowanie tradycji):

·        „Dzień Edukacji Narodowej „

·        „Spotkanie opłatkowe”

·        „Dzień Babci i Dziadka”

·        „Dzień rodziny”

 

 

Dyrektor, nauczyciele grup Wrzesień2019 – czerwiec 2020 rodzice
11. Poznawanie biografii słynnych Polaków:

Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Józef Piłsudski Robert Lewandowski,

(udział w konkursie plastycznym)

 

Nauczyciele wszystkich grup przedszkolnych Wrzesień2019 – czerwiec 2020
12. Prezentacja przez zaproszonych gości wierszy sławnych polskich autorów: Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Maria Konopnicka, Wanda Chotomska Nauczyciele wszystkich grup przedszkolnych Wrzesień2019 – czerwiec 2020 Rodzice, dziadkowie, burmistrz, policjanci,
Upowszechnianie idei pamięci narodowej oraz prowadzenie działalność związanej z upamiętnieniem miejsc walk i narodu, sprawując opiekę nad nimi Odwiedzanie miejsc pamięci na terenie naszej gminy:

·        cmentarz (opieka nad grobami żołnierzy, zmarłych pracowników przedszkola),

·        Izba Tradycji w Kowalewie (poznawanie historii II wojny światowej i miejsca wypadu Podlaskiej Brygady Kawalerii )

 

Monika Murawska- Ślęzak,

Joanna Florczyk

Wrzesień2019 – czerwiec 2020 Rodzice, sołtys wsi Kowalewo
Uczestniczenie w różnych formach zewnętrznych związanych z propagowaniem postaw patriotycznych 1.Udział w gminnych  uroczystościach patriotycznych „Obchody 80 Rocznicy wybuchu II wojny światowej,  Rocznicy Odzyskania Niepodległości”

 

2.„Ja potrzebuje Ciebie, Ty potrzebujesz mnie..”- spotkanie z seniorami,  koncert dla podopiecznych Stowarzyszenia „Betel”

 

3.Organizacja  Haepeningu patriotycznego z okazji „”Dnia Flagi”.

 

 

Dyrektor,

Delegacja nauczycieli przedszkola,

 

 

Baata Gentek, Marta Szblinska

Danuta Kamińska

 

Marlena Glińska

Emilia Słonawska

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wrzesień 2019- czerwiec 2020 MGOK w Białej Piskiej,

Stowarzyszenie „Betel”, rodzice, Urząd Miejski w Białej Piskiej

Informowanie społeczność o realizowanych zadaniach Strona internetowa przedszkola www.przedszkoleschoolpage,pl

Strona internetowa Urzędu Miejskiego                w Białej Piskiej,

 

 

Monika Murawska- Ślęzak,

Danuta Kamińska

Wrzesień 2019- czerwiec 2020 Urząd Miejski w Białej Piskiej
Wdraża do działań jak najwięcej przedstawicieli środowiska lokalnego Rodzice,  pracownicy przedszkola, MGOK, Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, Stowarzyszenie „Betel”, Urząd Miejski w Białej Piskiej, szkoły gminne, przedszkola z wielu rejonów naszego kraju, LGD „Mazurskie Morze”, Fundacje i Stowarzyszenia

 

Inne List od prezydenta Andrzeja Dudy z podziękowaniem za realizację międzynarodowego programu „Piękna nasza Polska Cała”

Plan działań Szkoła Wierna Dziedzictwu