18.06.

1. Powitanka – rymowanka:

Pomachaj mi ręką,

Pomachaj też drugą,

Skocz wysoko,

Klaśnij w dłonie

Na koniec uśmiechnij się.

2. Degustacja truskawek. – dzieci siedzą przy stole z zawiązanymi oczami. Przed nimi na talerzykach leżą truskawki. Dzieci próbują owoców. Starają się odgadnąć ich nazwę. Mówią, jaki mają smak, zapach i kolor. Następnie odsłaniają oczy i kończą degustację.

3. Praca plastyczna „Truskaweczka”- dzieci dostają kartki z dużym konturowym rysunkiem truskawki. Malują kontur owocu czerwoną farbą, a szypułkę – zieloną.

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/truskawka-1

4. Zabawa badawcza „Zabarwianie wody”- przygotowujemy 2 przezroczyste naczynia z wodą. W jednym dzieci umieszczają kawałek krepiny czerwonej, a w drugim – zielonej. Następnie obserwują, jak woda zabarwia się w każdym naczyniu. Potem mieszamy ze sobą oba płyny. Dzieci obserwują i komentują wyniki eksperymentu. Rozbudzanie ciekawości badawczej.

5. Utrwalenie piosenki „Słoneczko uśmiechnij się”- próby śpiewania. https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y

6. Zabawa ruchowa „Słońce świeci deszczyk pada” – powtórzenie zabawy, na hasło rodzica „słońce świeci” – dzieci swobodnie poruszają się w dowolnie wybrany sposób, ciesząc się, iż świeci słońce. Na hasło: „pada deszcz”- dzieci zatrzymują się w bezruchu, tworząc ramionkami daszek nad głową /parasolkę z krążka/. Zabawę powtarzamy.

7. Zabawy badawcze z wodą- proponujemy dzieciom przelewanie wody przez sitka i lejki, odmierzanie wody miarką, nalewanie do plastikowych butelek. Określanie gdzie jest więcej, gdzie mniej wody.