15.06.

1. Oglądanie książek o lecie – rozmowy z dziećmi jaka jest pora roku. Jaka pogoda jest latem.

2. Słuchanie wiersza Doroty Gellner Słońce.

Słońce ze mną

je śniadanie.

Patrzcie!

Złote ma ubranie!

Złotą łyżką

w kaszy grzebie

i miód złoty

ma na chlebie.

Coś pod złotym

nosem śpiewa

i kakao mi podgrzewa

3. Rozmowa kierowana na temat wiersza. Jakie jest słońce? (Dzieci podają przykłady określeń). Z czym wam się kojarzy?. Co robi słońce z wiersza?. Dlaczego słońce jest nam potrzebne? Rozwijanie logicznego myślenia

4. Zabawa manualna „Wycinamy słońce”- dajemy dzieciom żółte kartki z bloku z narysowanym kołem – słońcem. Dzieci je wycinają, naklejają na białą lub niebieską kartkę i dorysowują wokół niego promienie. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

5. Zabawa słowna „Żółty kolor”- dzieci wymieniają nazwy przedmiotów, roślin, zwierząt itd., które są w żółtym kolorze. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania koloru żółtego.

6. Zabawa ruchowa – „Słońce świeci deszczyk pada.” – na hasło rodzica „słońce świeci” – dzieci swobodnie poruszają się w dowolnie wybrany sposób, ciesząc się, iż świeci słońce. Na hasło: „pada deszcz”- dzieci zatrzymują się w bezruchu, tworząc ramionkami daszek nad głową /parasolkę z krążka/. Zabawę powtarzamy 3x.

7.Zabawa przy piosence „Słoneczko uśmiechnij się”- próby śpiewania. https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y

Słoneczko śpiewa na cały głos,

choćbyś miał bracie kłopotów sto,

słoneczko z góry uśmiecha się,

słoneczko woła przez całe dnie:

refren Uśmiechnij się, wyprostuj się

słoneczko śpiewa i woła cię. 2*

Słoneczko, słonko, nasz złoty brat

wędruje ciągle przez cały świat.

Słoneczko do nas woła zza gór,

a za słoneczkiem woła nasz bór: