TYDZIEŃ OD 15.06 DO 19.06

Witamy wszystkie ,,Misie” i ich rodziców 🙂

Przed nami trzeci tydzień czerwca… 🙂

Zachęcamy do zapoznania się i realizacji naszych propozycji zabaw, ćwiczeń, gier przygotowanych dla przedszkolaków oraz przesyłania relacji fotograficznych 🙂

TEMAT KOMPLEKSOWY

,,Wakacyjne podróże przed nami, bo zasady bezpieczeństwa dobrze już znamy!”

Poniedziałek, 15.06.2020r.

,,Bezpieczne plażowanie, spacery po lesie i w górach” – projekcja krótkich filmików edukacyjnych. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach. Przybliżenie dzieciom istoty znajomości własnego imienia i nazwiska, połączone z omówieniem prawidłowego sposobu zachowania się w sytuacji zgubienia się.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA (plażowanie)

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio (góry)

https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI (las)

,,Rękawiczkowe pacynki” – zabawa twórcza z wykorzystaniem gumowej rękawiczki, najlepiej w jasnym kolorze i mazaków. Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka.

Link do video instrukcji: http://kreatywny-pedagog.blogspot.com

KARTY PRACY CZ.4, s. 51.

Wtorek, 16.06.2020r. 

,,Wakacyjny bagaż” – ćwiczenia matematyczne. Przeliczanie w dostępnym dla dziecka zakresie  przedmiotów np. par butów, koszulek, spodenek itd., które dziecko planuje zabrać ze sobą na wakacyjny wyjazd. Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania w dostępnym przez dziecko zakresie.

,,Piosenka na podróże” – nauka piosenki z repertuaru bohaterów TVP ABC –  ,,Domisie”. Ćwiczenia pamięci i uwagi słuchowej. Próbowanie przez dziecko dowolnej interpretacji ruchowej treści utworu.

Link do utworu muzycznego: https://www.youtube.com/watch?v=RPUHNdLQSuE

KARTY PRACY CZ.4, s. 52 – 53. 

Środa, 17.06.2020r. 

,,Wakacyjne łamigłówki” –  rozwiązywanie przez dziecko zagadek słownych czytanych przez rodzica. Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Rozmowa z dzieckiem o wakacyjnych planach. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

Link do tekstów zagadek: http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+wakacjach

,,Magiczne koło” – zestaw interaktywnych ćwiczeń gimnastycznych dla przedszkolaków. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Kształtowanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych.

Link do ćwiczeń gimnastycznych: https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/

,,Gdzie spędzę lato…?” –  rysowanie kolorową kredą np. na podwórku, na chodniku itp. wymarzonego przez dziecko miejsca w którym chciałoby spędzić wakacje. Budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z samodzielnie wykonanej pracy.

Link: https://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2016/11/tecza-wakiem-malowana.html

KARTY PRACY CZ.4, s. 54.

Czwartek, 18.06.2020r. 

,,Zielona żabka” – utrwalenie zabawy rytmicznej poznanej przez dzieci w przedszkolu. Dziecko prezentuje zabawę rodzinie, zaprasza do niej domowników. Rodzinne spędzanie czasu.

,,Rejs statkiem” –  wykonanie statku z opakowania po jajkach oraz z wykorzystaniem słomki i kolorowego papieru. Zachęcenie do podejmowania inicjatywy przez dziecko. Przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego nad morzem i nad jeziorem.

Link video – instrukcja: https://kreatywnieaktywni.pl/article/113-Statek

KARTY PRACY CZ.4, s. 55.

Piątek, 19.06.2020r. 

,,Uwaga – nieznajomy!” –  rozmowa kierowana z dzieckiem. Uświadomienie dziecku niebezpiecznych sytuacji wynikających z nieprzestrzegania zakazów, próśb, ostrzeżeń rodziców.  Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych takich jak np. kontakt z nieznajomym. Wpajanie dzieciom, że nie należy nawiązywać rozmów z nieznajomymi, a w szczególności zdradzać adresu zamieszkania.

,,Magiczne koło” – zestaw interaktywnych ćwiczeń gimnastycznych dla przedszkolaków. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Kształtowanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych.

Link do ćwiczeń gimnastycznych: https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/

KARTY PRACY CZ.4, s. 56.

Inne zalecane propozycje

,,Numery alarmowe” – przypomnienie i utrwalanie znajomości numerów alarmowych i sytuacji w których bezzwłocznie należy wezwać odpowiednie służby. Naśladowanie głosem sygnałów alarmowych pojazdów uprzywilejowanych. (Element programu edukacyjnego AUTOCHODZIK – GOTOWI DO DROGI, realizowanego przez grupę)

,,Straż pożarna” – ćwiczenia grafomotoryczne. Rozwijanie sprawności ręki wiodącej. Doskonalenie koncentracji uwagi.

Link:  https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/strazak/

„Na wakacje zabiorę ze sobą…” – zabawa słowna, kończenie zdania rozpoczętego. Rodzinna zabawa słowna, każdy z chętnych domowników kończy wspomniane w tytule zdanie. Przypomnienie dziecku o zasadzie pojedynczego wypowiadania się, nieprzerywania rozmówcy. Zachęcenie dziecka do wypowiadania się pełnym zdaniem.

,,Podróże po Polsce” – rodzinne oglądanie prezentacji multimedialnych o różnych miastach i zakątkach Polski, przygotowanych przez wychowawczynie i inne nauczycielki przedszkola. Przypomnienie nazw największych miast Polski w tym jej stolicy – Warszawy. Utrwalanie nazwy regionu w którym mieszkamy – Mazury oraz miejscowości w której mieszka dziecko.

Link: http://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=38861

,,Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia artykulacyjne doskonalące sprawność aparatu mowy.

Link do ćwiczeń: https://mojebambino.pl/blog/index.php/2019/02/21/zabawy-usprawniajace-narzady-artykulacyjne/

,,Czyste ręce” – ćwiczenia praktyczne w myciu rąk wg. instrukcji zalecanej przez MZ. Utrwalanie nawyków higienicznych przez dzieci.

JĘZYK ANGIELSKI Zachęcenie przedszkolaków do zabawy i obejrzenia dziewiątego  odcinka ,,MEMO I PRZEDSZKOLAKI”. Materiał video z bazy Akademii Wydawnictwa PWN.

Link: https://akademia.pwn.pl/material/Memo_i_przedszkolaki_odc9,37937.html