08.06.2020

EDUKACJA JĘZYKOWA

KIM ZOSTANĘ W PRZYSZŁOŚCI?” –zapoznanie dzieci ze światem zawodów;

– poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka,

– poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy,

– rozwijanie postawy tolerancji oraz szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody.

 

Porozmawiajcie z dzieckiem o pracy która wykonujecie, zapytajcie dzieci czy wiedzą:

 

  • Gdzie pracujecie?
  • Jak wygląda wasze stanowisko pracy?
  • Na czym polega wasza praca?

Przeczytajcie wiersz M. Niemyckiego pt. „Zawody”

„Zawody”

Tak jak są przeróżne lody,

tak i różne są zawody!

Ten to umie, tamten nie,

każdy robi to, co chce.

Każdy robi, co potrafi,

każdy na swój zawód trafi!

 

Chociaż teraz jesteś mały,

może skromny i nieśmiały,

kiedyś będziesz podróżnikiem

lub rolnikiem, lub leśnikiem,

albo, gdy ci talent każe,

to zostaniesz i malarzem

czy też nawet oficerem –

sam wybierzesz swą karierę!

Jest zawodów całe mrowie,

ja o kilku ci opowiem.

Czy znasz te zawody?

 

KIM BĘDĘ” – dzieci wypowiadają się na temat, w jakim zawodzie chciałyby pracować i dlaczego (np. realizacja marzeń, chęć bycia sławnym, zainteresowania, tradycje rodzinne, dobre zarobki).

Swobodna rozmowa.  Na początek zachęcam rodziców do rozmowy z dzieckiem o tym, czym jest praca, co oznacza pracowanie. Następnie dziecko wypowiada się, kim chciałoby zostać w przyszłość, co chciałoby wykonywać. Rodzic też może opowiedzieć czy jego wymarzona praca się spełniła, czy wykonuje ten zawód, o którym marzył w dzieciństwie. Zapytajcie dziecko, czy wie kto pracuje w przedszkolu? Jaki zawód wykonują Panie, które pracują w przedszkolu?

Obejrzyjcie filmik

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc

-O jakich zawodach mowa jest w bajeczce?

-Na czym polega ich praca?

-Który zawód najbardziej ci się podobał?

 

ZAJĘCIA RUCHOWE-

ĆWICZENIA W PODSKOKACH” –zmiana tempa ćwiczeń -rozwijanie sprawności fizycznej.

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

Na zakończenie proponuję  MASAŻYK  „CO ROBIĄ RÓŻNI LUDZIE?” – zapraszam Was teraz do wspólnej zabawy  ilustracyjnej w parach.

 

Najpierw rodzic masuje dziecko po plecach wypowiadając poniższy wierszyk a potem następuje zamiana.

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść) Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami)

Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)

Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół)

Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)

I ja też pracuję (wskazywanie na siebie)

Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach,)