Uwaga! Zmiana stawki żywieniowej

Szanowni Państwo!

Z uwagi na mała liczbę zgłoszonych dzieci w miesiącu czerwcu (12 dzieci)  i lipcu (10), za zgodą Organu Prowadzącego z dnia 28.05.2020r., zmienia się wysokość stawki żywieniowej z 5,00 zł na 10,00 zł.

Dotychczas obowiązująca stawka żywieniowa nie jest wystarczająca do przygotowania trzech pełnowartościowych posiłków.

Zaproponowana kwota 10,00 zł ustalona została na podstawie analizy  aktualnych cen artykułów spożywczych, z uwzględnieniem norm żywieniowych  IŻŻ, dla dzieci w wieku przedszkolnym i zawiera jedynie koszt  produktów spożywczych wykorzystanych do sporządzenia posiłków.

Jadwiga Frąckiewicz

zarządzenie w sprawie wyskości stawki żywieniowej