DYŻUR WAKACYJNY

Drodzy   Rodzice!

Informuję, iż istnieje możliwość zapisania dzieci na „dyżur wakacyjny” do przedszkola. Przedszkole będzie pracowało w miesiącu lipcu 2020r.

Do grupy „wakacyjnej” zapisywane są dzieci rodziców pracujących.

Od liczby zgłoszonych dzieci  zależeć będzie utworzenie grupy, jak również wysokość stawki żywieniowej.

Stawka żywieniowa dla grupy „wakacyjnej”  może ulec zmianie (będzie wyższa z uwagi na mniejszą liczbę dzieci ) i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej liczby i jakości posiłków.

Zgłoszenia należy składać najpóźniej do 05 czerwca 2020r. drogą mailową  (Karta zgłoszeniowa załączeniu) na adres: przedszkolebp@onet.eu lub bezpośrednio w placówce.

                                                   Dyrektor przedszkola: Jadwiga Frąckiewicz

Karta zgłoszenia dziecka do wydruku:
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY