20.05.2020

Środa-20.05.2020

EDUKACJA  MATEMATYCZNA

Zwierzęta w Zoo” – rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo.

Obejrzyjcie filmik, czy potraficie nazwać zwierzęta mieszkające w ZOO ??

https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4aY

https://www.youtube.com/watch?v=HpcJwNoyjUk

„Małe i duże  zwierzęta”– Kształtowanie umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie

 –Wytnijcie i ułóżcie według wielkości zwierzęta  ( karta pracy -zał.1)

-„Zwierzęta egzotyczne” – układanie puzzli.  Obrazek wytnijcie i potnijcie go na części.  Policzcie ile jest części? Ułóżcie obrazek .-(karta pracy-zał.2,3)

-Dopasuj zwierzęta z ich cieniami-(karta pracy-zał. nr 4)

Załączniki (1-4):

obrazek-20

ZABAWY RUCHOWE

„ĆWICZĘ JA, POĆWICZ TY”– zestaw ćwiczeń  ruchowych w podskokach . Rozwijanie sprawności fizycznej.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

„IDZIEMY DO ZOO”- Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie gestem i ruchem wybranych zwierząt.

 https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM