OTWARCIE PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE!!!

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, od dnia 19 maja 2020 r. wznawiamy funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej.   

Przedszkole  będzie otwarte w godzinach od 6:30 – 15:30.

Z uwagi na małą liczbę zgłoszeń, dzieci zostały podzielone na 2 grupy  wiekowe: „3-4 latki”, „ 5- 6 latki”. Zgodnie z przelicznikiem zalecanym przez GIS – 4 m2 na dziecko, w naszych salach może przebywać do 10 dzieci.

Z przedszkolakami prowadzona będzie praca opiekuńczo-wychowawcza.

Dziękujemy wszystkim za zrozumienie trudnej sytuacji i zapewniamy, że dzieci, których Rodzice nie zdecydowali się na posłanie ich do przedszkola, nadal  będą wspierane zdalnie, z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ustalonych przez poszczególne grupy.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, rodzice, którzy nie zdecydują się posłać dzieci do przedszkola, w dalszym ciągu będą mogli pobierać zasiłek opiekuńczy.

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.  Ministerstwo przywraca możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice tych dzieci zobowiązani są poinformować przedszkole o  chęci i potrzebie  korzystania z tych zajęć na terenie przedszkola.

Przypominamy, że w związku z sytuacją istniejącej nadal w kraju pandemii koronawirusa, przedszkole pracować będzie w specjalnym „reżimie sanitarnym”, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 04 maja 2020r. Rodzice są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję o powrocie dziecka do przedszkola oraz zobowiązani do zapoznania się z przyjętymi w naszej placówce procedurami, do stosowania których zobowiązane będą wszystkie strony współpracy (Rodzice, obsługa przedszkola, nauczyciele, dyrekcja).

Wytyczne MEN:  https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Wytyczne GIS: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Sytuacja, w której się znajdujemy, jest dla wszystkich dużym wyzwaniem. Dlatego bardzo prosimy o współpracę w zakresie wdrażania oraz bezwzględnego przestrzegania  wytycznych i zasad, które pozwolą nam bezpiecznie dla dzieci, naszych pracowników oraz dla Państwa funkcjonować.

Ostatnie, blisko dwa miesiące, były trudnym czasem dla nas wszystkich, jednak najważniejsze, że wytrwaliśmy w zdrowiu oczekując na wznowienie działalności.

Zarządzenie Dyrektor Przedszkola w sprawie wznowienia zajęć w przedszkolu od 19 maja 2020r:

Zarządzenie w sprawie wznowienia zajęć w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej