15.05

1. Zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy mowy ” Dzień dobry zwierzątka”

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego), a piesek w budzie (język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów).

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i wysuwanie języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach), wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał – kukuryku!!

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały – ko – ko – ko!! Na śniadanie kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami).

Obudził się też piesek, zaszczekał – hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do brody).

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał – miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki).

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu jak przy samogłosce u).

Krowa zaryczała – muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie).

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry).

  1. Zabawa ruchowa przy piosence „ Dziwne rozmowy”

https://chomikuj.pl/ania.tarkowska/metodyka+przedszkolna/zabawy+muzyczne/piosenki/Dziwne+rozmowy,60238161.mp3(audio)

  1. Zabawa dydaktyczna „Wiejskie dobra”

Zajrzyjcie, z dziećmi do lodówki. Niech dzieci zgadują , które produkty pochodzą od zwierząt mieszkających w gospodarstwie? Czy macie w lodówce mleko? Obejrzyjcie film, a dowiecie się skąd wzięło się ono w waszej lodówce:

  1. Oglądanie filmu „Jak produkowane jest mleko”

  1. Quiz: prawda czy fałsz– rodzic wypowiada zdania na temat zwierząt, a dzieci decydują, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Przykładowe zdania do quizu:

− Krowa mieszka w stajni. (fałsz)

− Kaczki pływają w stawie. (prawda)

− Świnka robi „chrum-chrum”. (prawda)

− Koń jest w kolorze zielonym. (fałsz)

-itd…

  1. Zabawa słuchowo- ruchowa „Kura i krowy”

Wyjaśniamy dzieciom w jaki sposób się porusza się kura (przysiad i podnosimy ręce zgięte i unosimy jak skrzydełka ) , a jak porusza się krowa wolno na szerokich nogach. Zadanie polega na tym, aby dzieci zareagowały na dany sygnał słowny ( kura- krowa) i poruszały się i wydawały odgłos zgodnie z nazwa zwierzęcia .

  1. Zabawa matematyczna „Dzień w gospodarstwie”

Potrzebne kolorowe zakrętki po napojach lub guziki. Zamienią się one w zwierzątka – liczmany. Można również użyć klocków. Można e ułożyć na dywanie kocyk lub inny materiał- to będzie Wasze gospodarstwo a nakrętki to zwierzątka, które tam mieszkają. Rodzic czyta treść zadania, a dzieci układają je z liczmanów, a następnie przeliczycie i podajcie wynik. Dzieci mogą spróbować ułożyć zadanie dla rodziców!

Przykładowe zadania:

Mama kocica wylegiwała się na słońcu. Przybiegły do niej 3 kociątka. Ile kotów jest teraz?

W stawie pływały 2 kaczątka. Dołączyły do nich jeszcze 2. ile teraz kaczątek pływa w stawie?

Na pastwisku pasły się 2 krowy. Gospodarz przyprowadził jeszcze 1. Ile krów pasie się teraz na łące?

Na łące pasły się 3 owce. Po chwili dołączył do nich 1 baran. Ile zwierząt pasie się na łące?

Na łące 5 królików skubało trawę. 4 z nich dostrzegło dziurę w płocie i pokicało w stronę kurnika. Ile królików zostało na łące?

Na pastwisku pasło się 5 koni. 1 z nich gospodarz odprowadził do stajni. Ile koni zostało na pastwisku?