WĘDRÓWKI PO POLSCE

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!!!

Zachęcamy do zapoznania dzieci z prezentacjami wybranych  miast i regionów  Polski. Prezentacje zostały opracowane przez nauczycielki Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej. Zawierają najważniejsze  i najciekawsze informacje o wybranych miastach, regionach naszego kraju. Działanie to  jest zawarte  w Rocznym Planie   Pracy Przedszkola . Niech podjęte przez nas wszystkich wspólne starania przyczynią się do:

–  kształtowania w dzieciach poczucia tożsamości narodowej;

– uwrażliwienia na piękno naszej Ojczyzny;

– poznawania stolicy naszego kraju i innych  wybranych miejsc ;

– zachęcenia  rodziców i dzieci do zwiedzania ciekawych miejsc i korzystania z dóbr kulturalnych;

– wzbudzania zainteresowania dziedzictwem historycznym i kulturowym naszego kraju;

Serdecznie zachęcamy Was, Drodzy Rodzice,   abyście  w wolnej chwili przedstawili  swoim dzieciom prezentacje o wybranych miastach, regionach Polski.

 

Miłej Lektury!!!

Dziękujemy!!!

Pozdrawiamy!!!