„ Kamishibai- kino dla oczu i uszu”

IDEA PROJEKTU:

„ Kamishibai- kino dla oczu i uszu” adresowany  był do przedszkolaków dzieci 2,5-6 lat. Kamishibai z japońskiego: kami- papier, shibai- sztuka, to w dosłownym tłumaczeniu papierowy teatr, teatr obrazkowy lub teatr ilustracji. To japońska forma opowiadania do dużych ilustracji, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę wzorowaną na parawanie z teatrzyków marionetkowych. Cały zestaw ilustracji umieszcza się w okienku rozłożonej skrzyneczki, ilustracjami w stronę widzów. Czytający opowiadanie ma tekst ilustracji przed sobą, zamieszczony na poprzedniej ilustracji.

Magia teatru polega przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z widzem. Na podobnej zasadzie działa Kamishibai– podczas opowiadania prowadząca  cały czas ma kontakt z publicznością.

Podczas zajęć dzieci  zapoznani byli z historią Kamishibai oraz kilkoma opowiadaniami. Na potrzebę zdalnego nauczania nagrana została bajka pt.; „GROSZKI”. Czytanie dzieciom rozbudza w nich ciekawość świata, pomaga im zrozumieć siebie i innych oraz wyrabia nawyk czytania. W Kamishibai możemy stosować alternatywną formę czytania, która umożliwia jeszcze większe pobudzanie wyobraźni dzieci.

Kamishibai to forma małego spektaklu teatralnego rozwijająca wyczucie języka, poszerza słownictwo a jednocześnie bawi i uczy, zabierając dzieci w podróż do magicznej krainy teatru i literatury jednocześnie.

CELE  OGÓLNE PROJEKTU :

Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci

– rozwijanie pozytywnych związków – relacji i postaw w rozwoju dziecka

– pobudzanie i zaspokajanie potrzeb emocjonalnych

– rozwijanie potrzeb społecznych

– stwarzanie okazji do zrozumienia i odróżniania: dobra i zła, prawdy i kłamstwa

-uwrażliwianie na piękno słowa pisanego i mówionego:

– rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego

– wzbogacanie biernego i czynnego słownika dzieci

– kształcenie umiejętności przedstawiania wybranych bajek i baśni za pomocą gestu, mimiki, ruchu

– wdrażanie do poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym i fleksyjnym

– pobudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przeżyć

– wyrabianie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi pod względem logicznym

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

– odczuwa potrzebę częstego kontaktu z książką

– doznaje wielu przyjemnych wrażeń poprzez aktywne uczestnictwo w teatrzyku kamishibai

– nabywa wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej, wzbogaci słownictwo

– posiada intelektualny i emocjonalny stosunek do książki jako źródła wiedzy i przeżyć

– samodzielnie korzysta z biblioteczki znajdującej się w sali i zna zasady kulturalnego obchodzenia się z książką

– potrafi wypowiedzieć się na temat poznanych utworów i ekspresyjnie wyrazić ich treść

– samodzielnie opowiada treść ilustracji budując opowieść

– rozwinie umiejętności interpersonalne

– swobodnie porozumiewa się z osobami dorosłymi i rówieśnikami

– interesuje się czytaniem, podejmuje próby samodzielnego czytania,

– tworzy prace plastyczne inspirowane literaturą dziecięcą

  EFEKTY WPROWADZENIA PROJEKTU;

Efektem wprowadzonego projektu  „Teatrzyk Kamishibai – kino dla oczu i uszu” jest rozbudzone zainteresowanie czytelnicze, pojawienie się nawyku czytania wśród przedszkolaków i ich rodziców, a pośrednio także rozwój mowy dzieci, ich pamięci i wyobraźni oraz wzrost koncentracji uwagi. Częsty kontakt z literaturą stanie się  inspiracją do  rozwijania zdolności recytatorskich, aktorskich i plastycznych przedszkolaków. Teatrzyk Kamishibai na stałe wpisze się w repertuar bogatych form rozwijających zainteresowania czytelnicze  jako alternatywna forma czytania w naszym przedszkolu.

Bajka kamishibai pt. „Groszki”

https://photos.app.goo.gl/Vr6TZDz1ukhgYXKU8