UWAGA! OTWARCIE PRZEDSZKOLA!

W związku z planowanym otwarciem przedszkola od dnia 19 MAJA 2020 r. (wtorek)  informujemy, iż  przedszkole będzie organizowało zajęcia  opiekuńcze dla dzieci, których rodzice zadeklarowali powrót dzieci  do placówki. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, wynikającą z konieczności zastosowania przelicznika  4 m2  powierzchni na dziecko  zgodnie z wytycznymi GIS i MEN: w pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły  skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W dalszym ciągu przysługuje Państwu możliwość pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem (termin przedłużony do 24 maja)

Bardzo prosimy, aby rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola potwierdzili zgłoszenie najpóźniej do środy 13.05.2020r. u nauczycielek grup przedszkolnych lub w sekretariacie przedszkola  nr tel.  87 4239068.

Dane te są nam niezbędne, gdyż musimy powiadomić organ prowadzący o liczbie zgłoszonych dzieci (organ podejmuje ostateczną decyzję w sprawie ponownego uruchomienia przedszkola) oraz zaplanować organizację wyżywienia.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYTYCZNYMI  I ZASADAMI, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY W PRZEDSZKOLU PO JEGO OTWARCIU W ZWIĄZKU Z ZALECANYM PRZEZ GIS REŻIMEM SANITARNYM:
Wytyczne MEN- https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Wytyczne GIS – https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

UWAGA!!!

Rodzice są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i zobowiązani do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.