Mazurskie Tężnie Solankowe i Pijalnia Wód Mineralnych i Leczniczych

Gołdap skupia kilka istotnych walorów. Od 2000 r. posiada status uzdrowiska o profilu borowinowo – klimatycznym. Znajduje się tu sanatorium, pijalnia wód mineralnych i tężnie oraz nowoczesna infrastruktura uzdrowiskowa z Promenadą Zdrojową, hektarowym placem zabaw, dołkami do mini-golfa, ścieżkami pieszymi i rowerowymi oraz zewnętrznymi urządzeniami do ćwiczeń nad jeziorem i w centrum. Przebywając przy tężniach leczymy przede wszystkim: górne drogi oddechowe, zatoki, rozedmę płuc, nadciśnienie tętnicze, alergię, nerwicę wegetatywną, depresję, stres, czy ogólne wyczerpanie organizmu. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu poprzez działanie bakteriobójcze

.

Woda lecznicza – 0,6 % chlorkowo – sodowa, fluorkowa. Woda jest czerpana z utworów jury dolnej z głębokości 646,0 m. odwiertem Gołdap Zdrój 1. Suma głównych składników mineralnych rozpuszczonych: 5970,97 mg/dm3. Woda posiada świadectwo potwierdzające jej właściwości lecznicze i przydatność do kuracji pitnej, wydane na podstawie wymagań zawartych w obowiązujących przepisach Ministerstwa Zdrowia.

Woda mineralna – 1226,45 mg/dm3 rozpuszczonych składników mineralnych, ze znaczną zawartością sodu i chlorków oraz fluorków. Woda jest czerpana z utworów kredy górnej z głębokości 426,0 m odwiertem Gołdap Zdrój 2.

Mini golf i plac zabaw

Przy tężniach znajduje się hektarowy międzypokoleniowy plac zabaw. Wokół tężni i brzegu Jeziora Gołdap ulokowano dołki do gry w mini golfa. Zainteresowani mogą nieodpłatnie wypożyczyć kijki do gry w Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych.