7.05.2020

Czwartek-7.05.2020

 

EDUKACJA JĘZYKOWA

,,Zagadki o Polsce” – rozwiązywanie zagadek słownych o tematyce patriotycznej.  Podział słów na sylaby. Określanie pierwszej i ostatniej głoski w  wyrazie.

 

Pytanie nietrudne
– to każdy przyzna:
jak się nazywa
twoja Ojczyzna?(Polska)

Biel na niej jest i czerwień się mieni
powiewa w święto
na polskiej ziemi.(flaga)

W górach mieszka
ten wspaniały ptak,
gdy namalowany
to Polaków znak.(orzeł)

Podzielcie (wyklaszczcie ) wyrazy na sylaby. Policzcie ile jest sylab w wyrazach Pol-ska, fla-ga, o-rzeł

Prezentacja  wiersz pt. „Katechizm dziecka polskiego” Wł. Bełzy w formie dialogu (dziecko-rodzic). Zachęcam do nauki wiersza na pamięć.
– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł Biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.

Obejrzyjcie raz jeszcze film o symbolach narodowych.

ZAPAMIĘTAJCIE ! Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel?

Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią?

link do filmu

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

„Mapa Polski”- wyklejanie konturu mapy przy użyciu kulek z plasteliny, bibuły białej i czerwonej. Doskonalenie ruchów drobnych rąk i  koncentracji uwagi.

Porozmawiajcie z dziećmi o mapie Polski ,wskażcie w której części mieszkacie, gdzie są góry i morze.

Link do karty pracy : http://bystredziecko.pl/mapa-konturowa-polski/

(Na e-maila prześlę kontury Polski  i kilka propozycji wykonania pracy plastycznej.)