05.05.

Miasto i  Wieś

Porównaj ze sobą dwa obrazki i wskaż czym się różni życie na wsi od życia w mieście.

MIASTO

WIEŚ

  1. Jesteście w większości mieszkańcami miasta, ale część z Was moje kochane Pszczółki mieszka też na wsi. Ci którzy mieszkają w mieście wiedzą więc jak wygląda życie w mieście. Dziś jednak proponuję, aby zapoznać się z prezentacją na temat życia na wsi. Spróbujcie wykonać zawarte w niej zadania (link do prezentacji poniżej).W prezentacji potrzebna będzie pomoc rodziców. Proszę Was bardzo abyście przeczytali niezbędne informacje dzieciom.

https://ekreda.pl/embed/6620571432386560

 

  1. „Rolnik w polu” – masażyk wg B. Gawrońskiej.

„Rolnik rano rusza w pole” – kroczymy palcami obu rąk po plecach dziecka.

„Orać pługiem czarną rolę” – rysujemy linie równoległe do linii kręgosłupa z góry do dołu.

„Sieje zboże i buraki” – stukamy palcami po całych plecach.

„Z których później są przysmaki” – lekko pukamy dłońmi w plecy dziecka.

 

  1. „Prawda czy fałsz?”.

Rodzic czyta zdania, jeżeli jest ono prawdziwe dziecko klaszcze. Jeżeli jest ono fałszywe wstaje i tupie.

– Na wsi można zobaczyć krowy i świnie.

– Zboże zbieramy z pola zimą.

– Krowy jedzą lody i ciasto.

– Traktor to maszyna do robienia frytek.

– Gruszki rosną na grządce.

– Rolnik to osoba, która pracuje w polu.