Wtorek 05.05.2020

WTOREK 05.05.2020

Dzień dobry Kochane Ananaski, oto propozycja zadań na dziś.

  1. „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” – słuchanie legendy, poznanie historii początków państwa Polskiego, wdrażanie do wypowiadania się na temat legendy.

Drogie dzieci posłuchajcie legendy, a następnie odpowiedzcie na pytania.

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0

  • Ilu braci wyruszyło w poszukiwaniu nowego miejsca do zamieszkania?
  • Jak miał na imię brat, który wg legendy założył państwo polskie?
  • Co wg legendy skłoniło Lecha do założenia grodu?
  • Jak nazwano gród?
  • „Lecą orły” – zabawa ruchowa. Na wypowiedziane przez rodzica hasło: „leci orzeł” dziecko naśladuje lot ptaka (rozkłada szeroko ręce i macha powoli, majestatycznie, porusza się po pomieszczeniach w domu). Na hasło: „orzeł do gniazda” dziecko przylatuje do rodzica i mocno go przytula. Zabawę powtarzamy kilka razy. Pamiętajcie, by podczas zabawy plecy i łokcie dziecka były proste.
  • Wykonanie ćwiczeń w KP5, s. 4–5:Pokoloruj w każdym rzędzie kwadracik z literą, którą wskazuje cyfra. Licz kwadraciki od lewej strony. Postaraj się odczytać wyraz z pokolorowanych liter
  4      E     K     Z      P     A     P     N     T     P
  3     M     P     O      J     O     F     Y     K    G
  6     W     N     C      M     E     L     A     S    E
  5     P     A    M      I     S     K     R     O    L
  7       W     E     S     N      T     D     K     U     W
  2     E     A     K     D     K     T     N     E     R

 

Pokoloruj godło polski

  • „Jaki to zawód?” – zagadki pantomimiczne. Dziecko bez słów, tylko za pomocą gestów prezentuje zawód, a pozostali członkowie rodziny próbują odgadnąć o jaki zawód chodzi. Następnie wymiana i osoba, która odgadła prezentuje inny zawód.

2. Ćwiczenia gimnastyczne z piosenką:

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

3. Memo i przedszkolaki. Odcinek 5 – nauka j. angielskiego

https://akademia.pwn.pl/view/aba27659-83bc-4da4-8c96-7e078bfb7354/37933/Memo_i_przedszkolaki_odc5.mp4