05.05.2020

Wtorek-05.05.2020

 

EDUKACJA  MUZYCZNA

 

„Mazurek Dąbrowskiego”- rodzinne odśpiewanie hymnu narodowego w pozycji „na baczność”. Wyzwalanie u dziecka uczucia dumy z bycia Polakiem, przynależności narodowej

 

Link do utworu muzycznego:  https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8

 

Proszę o rozmowę z dzieckiem na temat postawy podczas śpiewania hymnu oraz okoliczności w jakich się go śpiewa.

Dziecko ma za zadanie nauczyć się na pamięć dwóch zwrotek hymnu narodowego.

 

(ED. PLASTYCZNO- TECHNICZNA)

„Flaga Polski” – wykonanie pracy plastyczno- technicznej dowolną techniką z dostępnych materiałów-wyklejanie plasteliną, malowanie farbami, kolorowanie kredkami. Rozwijanie sprawności manualnej dziecka

Rozmowa nt Dnia Flagi, obchodzonego 2 maja- rozwijanie uczuć patriotycznych.