29.04.2020r.

Dzisiejsza propozycja do pracy w domu:

  1. „Mniej, więcej, tyle samo”- zabawa matematyczna. Utrwalenie znaków: <, >, =. Przygotuj sobie ziarna fasoli, klocki lub inne liczmany oraz znaki <, >, = (narysuje je na małych kwadratowych karteczkach lub układaj z wykałaczek, patyczków).

Zabawa ta będzie wymagać pomocy dorosłego.

– połóż 3 liczmany po swojej prawej stronie i trzy liczmany po swojej lewej: (rodzic) Tu trzy i tu trzy (pomiędzy kółkami układa znak =). Tu i tu jest tyle samo. Trzy równa się trzy.

000   =   000

– (rodzic) dokłada z jednej strony dwa kółka.

000  =  00000

– (rodzic) Czy teraz jest dobrze? Czy trzy równa się pięć? Co trzeba zrobić, żeby poprawić zadanie? (dziecko może zabrać dwa elementy lub dołożyć, będzie to poprawne);  (dorosły) Można jeszcze zmienić znak. (czytamy od lewej do prawej i tak też pokazujemy) Trzy to mniej niż pięć. (teraz czytamy w kierunku przeciwnym i tak pokazujemy) Pięć to więcej niż trzy.

To jest znak, który mówi, gdzie jest więcej,  a gdzie mniej.                                              

000 < 00000

– następnie dokładamy 3 liczmany po lewej stronie

000000 < 00000

– (rodzic) Czy jest dobrze…? Co trzeba zrobić…? (dziecko może zaproponować ponowie dołożenie lub odłożenie liczmanów)

– (rodzic) Można zmienić znak. W taki sposób.

000000   >   00000

– (rodzic) czytamy od lewej: Sześć to więcej niż pięć, (czytamy od prawej) a pięć to mnie niż sześć.

Po tych wszystkich wyjaśnieniach można przystąpić do układania zadań (zagadek):

– dorosły układa dla dziecka zadanie – zagadkę, dziecko koryguje je tak, aby było poprawne (może dokładać liczmany, zabierać je lub zmieniać znaki),

– dziecko układa dla dorosłego zadanie – zagadkę, a dorosły dokłada liczmany, zabiera je albo zmienia znaki.

KP cz. 4, s. 66,67,68.

  1. „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach cz.1”- dziś połączymy zabawy ruchowe i muzyczne. Miłej zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

  1. Dodatkowe karty pracy.

Zabawy edukacyjne ze skarpetkami