Twierdza Boyen

Fortyfikacje 

Twierdza Boyen to jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych obiektów architektury

militarnej w Polsce. Wybudowany w połowie

XIX wieku artyleryjski fort zaporowy był kluczowym

elementem systemu fortyfikacji broniących Wielkich Jezior Mazurskich w czasie I wojny

światowej. Na terenie twierdzy znajduje się ekspozycja

muzealna. Ponadto zostały wytyczone

trasy zwiedzania, które warto zwiedzać z przewodnikiem.