20.04.2020r.

Tym razem coś o ekologii… W tym tygodniu będziemy mówić o naszej planecie – Ziemi.

  1. „Dbamy o nasze środowisko”- ”- rozmowa na temat ochrony środowiska na podstawie ilustracji. Rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie.

Obejrzyj proszę krótki film pt.: „Ekologiczny dom”. Zastanów się nad postępowaniem obu rodzin? Co według Ciebie oznacza pojęcie „EKOLOGIA”.

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

List Ziemi do dzieci.

Drogie Dzieci!

Piszę do Was bardzo zmartwiona.

Jestem bardzo brudna, zanieczyszczona i nieładna.

Chciałabym, abyście mi pomogły.

Stwórzcie „Kodeks Małego Ekologa”.

Będzie on drogowskazem dla wszystkich tych,

którzy nie wiedzą jak o mnie dbać.

Wasza Ziemia

Spróbuj stworzyć „Kodeks Małego Ekologa”. Możesz wykonać to w formie wypowiedzi ustnej. Postaraj się, aby Twoja wypowiedź była kilku-zdaniowa i dotyczyła tematu. Możesz też wykonać plakat określający zasady dbania o środowisko naturalne. Poniższe ilustracje pomogą Ci w wykonaniu tego zadania.

Drogie Dzieci!

Dziękuję Wam za pomoc.

Mam nadzieję, że teraz będą Wszyscy o mnie dbać

Zgodnie z Waszymi wskazówkami.

Pamiętajcie!

Jestem domem dla zwierząt, roślin i Was ludzi!

Razem możemy mnie uratować,

A ja sprawię byście byli szczęśliwi!

Wasza Ziemia

Wykonaj ćwiczenia w KP cz.4, s.62-63 (do kart ze stron wcześniejszych wrócimy w następnych dniach tego tygodnia).

2.Wspólna gimnastyka dla rodziców i dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

  1. „New Bingo cz.2”- parts of the body. Utrwalenie nazewnictwa związanego z częściami ciała, powtórzenie liczebników, nazw kolorów oraz struktury: Do you like…?

https://www.youtube.com/watch?v=L-WmwvrTT-k

  1. Dodatkowe karty pracy:

Policz kwiatki- nie drukuj