15.04.

CO ROBIMY W DZIEŃ, A CO W NOCY?

 

Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Dzień krasnala”.

Dziecko krasnal maszeruje rytmicznie dookoła dywanu. Następnie zatrzymuje się i naśladuje różne czynności wymienione przez rodzica, które wykonuje w trakcie dnia np. ubieranie, mycie zębów, jedzenie, czesanie się, grę w piłkę, budowanie z klocków, podskoki, bieg w miejscu itp.

Zabawa dydaktyczna „W nocy czy w dzień?”. Rozwijanie logicznego myślenia.

Rodzic przygotowuje koła w kolorze żółtym – symbol dnia, oraz koła w kolorze czarnym – symbol nocy. Następnie pokazuje obrazki przedstawiające dzieci w rożnych sytuacjach. Zadaniem dzieci jest określić, czy kojarzą się one z dniem, czy z nocą. Dzieci dopasowują do każdego z obrazków koła w odpowiednim kolorze. Przykłady obrazków: dzieci bawią się w piaskownicy, dziecko idzie do przedszkola, rodzina na spacerze, łąka z rozwiniętymi kwiatami, dzieci śpiące w łóżku, ulica oświetlona latarniami, niebo z księżycem i gwiazdami itp.

Dlaczego nie bawicie się na podwórku w nocy?                                            

Dlaczego trzeba nocą włączyć latarnie na ulicach?

Wykonanie ćwiczenia – załączona  karta pracy

Dzieci wskazują, który rysunek przedstawia dzień, a który – noc. Uzasadniają swoje zdanie. Rysują na niebie słońce lub księżyc.

Zabawa muzyczno-ruchowa „Dzień i noc”. Rozróżnianie tempa muzyki.

Rodzic przygotowuje dwa rodzaje muzyki – spokojną (najlepiej kołysankę) i dynamiczną. Włącza kolejno każdą z nich. Następnie pyta dziecko, która kojarzy się im z dniem, a która z nocą. W zależności od rodzaju muzyki dzieci biegają lub kładą się na podłodze.

Praca plastyczna „Mój najpiękniejszy sen”. Rozwijanie wyobraźni.

Dzieci malują farbami sen, który zapamiętały lub taki, który chciałyby, aby im się przyśnił.

W załączeniu dla przypomnienia udostępniam grę, w którą bawiliśmy się w naszej Sali przedszkolnej. Mam nadzieję, że dzieciaki pamiętają zasady.

Na dobranoc – kołysanka.

https://www.youtube.com/watch?v=5ZSkFBqBerU