„Najciekawsze pomoce do zajęć i zabaw matematycznych”- konkurs gminny dla nauczycieli

Organizatorem konkursu „ Najciekawsze pomoce do zajęć i zabaw matematycznych:  było Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej, koordynatorkami były: Ewa Gutowska, Joanna Florczyk, Danuta Kamińska, Anna Melka.

Konkurs adresowany był do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz klas I-III z gminy Biała Piska. Termin składania prac upłynął 10.03.2020r. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu najciekawszej pomocy do zajęć i zabaw matematycznych ( dowolny format, technika i materiał).

Celem konkursu było:

– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wykonywanie własnych pomocy do zajęć i zabaw matematycznych;

– stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

– rozwijanie doświadczeń konstrukcyjno- technicznych.

12.03.2020r. została powołana specjalna komisja konkursowa, która wyłoniła laureatów i przyznała:

I MIEJSCE

p. Dorota Tyszka

II MIEJSCE

p. Emilia Borawska- Jackiewicz

III MIEJSCE

p. Monika Rutkowska

WYRÓŻNIENIE

p. Emilia Słonawska

Wszystkie prace konkursowe zostały wyeksponowane w holu Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Matematyki.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa i nagrody  za wzięcie udziału w konkursie.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie