4.Propozycje zabaw i zadań 06-10.04.2020r.

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 r.

 1. Zajęcia z mowy ojczystej:
 • „Wielkanocne zwyczaje” rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów na podstawie wiersza M. Niewielskiej Śmigus-dyngus oraz własnych doświadczeń. Nauka wiersza na pamięć.

Śmigus-dyngus

Wczesnym rankiem, po kryjomu,

Michał skrada się po domu .

Z ogromnymi psikawkami

właśnie schował się za drzwiami.

Aj, ratunku! Co się dzieje?

Kto to na mnie wodę leje?

Wszystkich oblał dziś Michałek,

bo dziś lany poniedziałek!

Rozmowa na temat wiersza: Jakie są inne zwyczaje związane ze Świętami Wielkiej nocy? Jak obchodzi się święta w waszych domach?

Wielkanocna układanka. Rodzic rozcina na 6 elementów (6 latek)/ 5 elementów (5 latek) dostępne w domu pocztówki wielkanocne.  Dzieci otrzymują pocięte obrazki o tematyce wielkanocnej i układają je w całość.

Nauka wiersza na pamięć – kilkukrotne powtarzanie zwrotów za rodzicem. Najpierw klaszcząc, później tupiąc, następnie uderzając dłońmi o podłogę. Ilustrowanie wiersza wg własnego pomysłu.

 • „Jajko” – zabawa ruchowa.

Zabawa ruchowa „Jajko”. Dziecko stoi w wyznaczonym miejscu. Zadaniem dziecka jest jak najszybciej przejść z jajkiem położonym na łyżce, trzymanej w ręku, po mieszkaniu i wrócić na linię startu, przekazując łyżkę z jajkiem rodzicowi. (Rodzic może wykonać to samo zadanie).

 1. Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne:
 • „Kolorowe jajka”- wykonanie pisanek techniką wyklejania różnorodnym materiałem plastycznym.

Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi (malowanie pisanek)

Zapoznanie dziecka z tematem pracy – oglądnie ilustracji przedstawiających różne pisanki.

Ozdabianie sylwety jajka bądź prawdziwego jajka, czy też wydmuszki według własnych pomysłów wybranymi materiałami.

   

 

WTOREK 07.04.2020 r.

 1. Zajęcia z mowy ojczystej:
 • „Co robił Trampolinek” – zapoznanie z literą „ j, J” drukowaną i pisaną.

Prezentacja drukowanej i pisanej litery j, J. (książka, gazeta, karta pracy)

Układanie wyrazów jajko, Jagoda z liter przygotowanych przez rodzica na małych karteczkach (5 latki litery drukowane / 6 latki drukowane i pisane).

Czytanie wyrazów (jajko, Jagoda – 6 latki)

Wymyślanie przez dziecko słów zawierających głoskę j (na początku wyrazu)

   

 • „Baranki i kurczątka” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.

Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi. Dziecko zamienia się raz w baranka raz w kurczątko. Rodzic wystukuje rytm przy użyciu przyrządów kuchennych. Gdy robi to szybko, dziecko – zamienione w baranka biega, powtarzając: me, me, me. Gdy rytm jest wolny dziecko – kurczątko maszeruje i mówi: pi, pi, pi.

 1. Ćwiczenia gimnastyczne:

„Zrób to, co usłyszysz”. Dziecko wykonuje podawane przez rodzica polecenia: Podskocz dwa razy na prawej nodze, zrób sześć skłonów, podskocz obunóż dziewięć razy itp. Za poprawnie wykonane ćwiczenie, rodzic maluje np. szminką dziecku na ręce lub starej jasnej koszulce ”serce”. Po zakończeniu ćwiczeń dziecko liczy, ile serc udało mu się zebrać.

 

ŚRODA 08.04.2020 r.

 1. Zajęcia z mowy ojczystej:
 • „Wesoła Wielkanoc” – słuchanie wiersza czytanego przez rodzica M. Mazan Wielkanoc, rozmowa na temat  Świąt Wielkanocnych.

Wielkanoc

Wkrótce już Wielkanoc,

więc będą pisanki,

bazie i palemkii

z cukru baranki.

Na świątecznym stole

stanie chrzan i żurek

lukrowana babka

i pyszny mazurek.

A na Śmigus-Dyngus

będzie chlustać woda .

I to już świąt koniec .

Co, tak szybko? Szkoda…

Dzielenie na sylaby wyrazów: ba- ra -nek, jaj -ko, pi -san -ka, pal -ma, bab -ka, ma- zu- rek.

Dzieci określają, ile jest sylab w danym wyrazie.

Układanie zdań z wyrazami: baranek, jajko, pisanka, palma, babka, mazurek. Liczenie wyrazów w zdaniu. (można zmieniać formę wyrazu np. palmę, jajka itp.)

Np. Mama piecze pyszny mazurek (ilość wyrazów – 4)

Ten baranek jest biały (ilość 4 wyrazy)

Malujemy pisanki (ilość 2 wyrazy)

Kolorowanie kredkami obrazków według określonego kodu (karta pracy)

  

 • „Małe kurczątka” – zabawa ruchowa.

Dzieci naśladują małe kurczątka i poruszają się po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica (wolno, szybciej, najszybciej, pauza).

 1. Ćwiczenia gimnastyczne:

„Zrób to, co usłyszysz”. Dziecko wykonuje podawane przez rodzica polecenia: Podskocz dwa razy na prawej nodze, zrób sześć skłonów, podskocz obunóż dziewięć razy itp. Za poprawnie wykonane ćwiczenie rodzic maluje np. szminką dziecku na ręce lub starej jasnej koszulce ”serce”. Po zakończeniu ćwiczeń dziecko liczy, ile serc udało mu się zebrać.

CZWARTEK 09.04.2020r.

 1. Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne:
 • ,,Kartka świąteczna”– projektowanie – wycinanie z kolorowego papieru; wykonanie kartki wielkanocnej dla bliskich osób. Wg wzoru lub własnego pomysłu.

 

 • „Uparty baranek” – zabawa ruchowa. Dziecko w pozycji na czworaka (jedynie dłonie i stopy oparte o podłoże) porusza się po dywanie przeciwnie do instrukcji rodzica. Np.: rodzic mówi idź – dziecko stoi, rodzic mówi idź w lewo – dziecko idzie w prawo (tył – przód, prosto – slalomem) itd.

 

 1. Zajęcia umuzykalniające:

„Zajączek”ilustracja –  improwizacja ruchowa utworu. Rozmowa na temat utworu.

Co robił zajączek?

Co podpowiadały mu trawy?

Kogo miał odwiedzić zajączek?

Jak czuł się zajączek przed i po odwiedzinach?

Odniesienie się do obecnej sytuacji. Dlaczego nie możemy wychodzić z domu, dlaczego odwiedziny u naszych znajomych, mogą być niebezpieczne?

 

PIĄTEK 10.04.2020 r.

 1. Edukacja matematyczna:
 • „Pisanki” – porównywanie liczebności zbiorów. Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych (jeden, dwa, trzy…) i porządkowych (pierwszy, drugi, trzeci…).

 

Rodzic rozkłada na dywanie kolorowe papierowe pisanki. Zadaniem dziecka jest umieścić w obręczach pisanki według odpowiedniego polecenia, np. w pierwszej obręczy połóż żółte pisanki, a w drugiej zielone. Następnie w pierwszej obręczy połóż 3 pisanki, a w drugiej o 2 pisanki więcej, w pierwszej i drugiej obręczy połóż po tyle samo pisanek. Dziecko przelicza pisanki, układa je w pętlach, dobiera odpowiednie cyfry (do 7). Dziecko analizuje, w której obręczy jest więcej, o ile więcej, a może po równo.

Rodzic układa na podłodze pisanki jedna obok drugiej. Dziecko przelicza, ile jest pisanek, ile jest pisanek danego koloru, których jest więcej, na którym miejscu jest pisanka żółta, jaka pisanka jest na miejscu czwartym – utrwalanie liczebników porządkowych.

 

 • „Pisanki” – zabawa ruchowa. Dziecko swobodnie biega po pokoju w rytm słyszanej muzyki (utwór dowolny), na przerwę z muzyce, podbiega do rodzica i głośno przelicza, ile pisanek trzyma w ręku, po czym podaje wynik całym zdaniem (Np. Trzymasz w ręku 5 pisanek).

 

 1. Zajęcia umuzykalniające:

 „Skacze zając” – zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence „Zajączek”. (Utwór powyżej).

Dziecko wydziera z papieru (kartka A4) kształt przypominający zająca. Następnie ozdabia go wg własnego pomysłu. Do zajączka przyczepia nić długości około metra (robiąc małą dziurkę, przewlekając nić i robiąc supełek, lub przy pomocy taśmy).

Tak przygotowany zajączek, wykonuje swobodny taniec do słyszanej muzyki. (Dziecko porusza zajączkiem, jak marionetką).

 1. Ćwiczenia gimnastyczne:

„Zrób to, co usłyszysz”. Dziecko wykonuje podawane przez rodzica polecenia: Podskocz dwa razy na prawej nodze, zrób sześć skłonów, podskocz obunóż dziewięć razy itp. Za poprawnie wykonane ćwiczenie rodzic maluje np. szminką dziecku na ręce lub starej jasnej koszulce ”serce”. Po zakończeniu ćwiczeń dziecko liczy, ile serc udało mu się zebrać.

J. angielski

Zabawa „One Little Finger” (Jeden mały palec) – utrwalenie nazw części ciała.

 

Religia

Wielki tydzień.

Wielkanoc

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANYCH ZABAW I ZAJĘĆ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA MESSENGER „PRZEDSZKOLE – zdalne nauczanie”.