EFEKTY PRACY (3)

Prezentacja efektów pracy w ostatnich dniach marca oraz w pierwszych dniach kwietnia.

Tematyka tygodniowa: Wiosenne porządki.