01.04.2020

Dzisiaj rozmawiamy o zwierzętach na wiejskim podwórku i rozwiązujemy zagadki matematyczne.

Kolorowanki i zagadki Matematyczne przesłałam na pocztę. Pozdrawiam

1. Co to za miejsce?

Różne zwierzęta tam bywają pewnie wszystkie się dobrze znają, chodzą, brykają i skaczą, muczą, gęgają i gdaczą. Każde z nich domek swój ma pan gospodarz o nich dba.

Na wiejskim podwórku- wiersz do przeczytania

Na podwórko dumne matki przyprowadziły swoje dziatki:
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Klacz – brązowe źrebiątko.
Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Klacz – brązowe źrebiątko.
Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:
(dziecko odgaduje)

Krowę –………………( łaciate cielątko),
Kozę – ………………..(rogate koźlątko),
Owcę – ………………..(kudłate jagniątko),
Świnkę – ……………..(różowe prosiątko),
Kurkę – ………………(pierzaste kurczątko),
Gąskę – ………………(puchate gąsiątko),
Kaczkę – ……………..( płetwiaste kaczątko),
Klacz – ……………….(brązowe źrebiątko).
Znalazło mamę każde dzieciątko.

Porozmawiajcie na temat wiersza, wykorzystajcie pytania
– Gdzie rozgrywała się sytuacja przedstawiona w wierszu?
– Jakie zwierzęta występowały?
– Co przydarzyło się zwierzętom?
– Dlaczego pogubiły się dzieci?
– Jak myślicie, co czuły wtedy mamy?
– Jak skończyła się ta przygoda?
– Czy wszystkie mamy znalazły dzieci?

2.Zajęcia Ruchowe-  „Skaczemy biegniemy ,ćwiczymy

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

„Kto jak skacze”

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

Załączniki  przesłałam na pocztę