30.03.2020

PONIEDZIAŁEK: 30.03.2020

 

Kochani Rodzice. Przed nami kolejny dzień. Przedstawiam  propozycję na  dzisiaj. Kontynuujemy w dalszym ciągu temat wiosenny .

ZAŁĄCZNIKI PRZEŚLĘ NA POCZTĘ…..

 „Idzie wiosna” – zabawa ruchowa. Ta zabawa wspaniale rozwija ogólną sprawność i zwinność ruchową oraz uważne słuchanie i wykonywanie poleceń słownych, rozwija percepcję słuchową.

 

Wiosna maszeruje , (maszerujemy)

Wiosna tupie ,(tupiemy)

Wiosna biegnie , (biegniemy)

Wiosna skacze, (podskakujemy)

Wiosna macha dużymi skrzydłami, jak bocian, (rozkłdamy ręce szeroko i powoli machamy

Wiosna macha małymi skrzydełkami, jak jaskółka,(machami rączkami szybciej)

Wiosna wącha kwiaty i siada na trawie.(wąchamy kwiatki-wdech, wydech)

 

„Kto jak skacze?”-zabawy ruchowe przy muzyce z elementem podskoku. Tę zabawę znajdziecie pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

 

 

 

 „Przybycie wiosny” wiersz B. Formy – rozwijanie mowy i logicznego myślenia, rozwijanie czynnego słownictwa oraz słuchu fonematycznego. Rozpoznawanie i nazywanie charakterystycznych oznak wiosny. Podział wyrazów na sylaby(oznaki wiosny). Zabawy ruchowe

 

Drogi Rodzicu! Proszę przeczytaj dziecku wiersz o wiośnie.

 

 

„PRZYBYCIE WIOSNY”

Spojrzał w okno mały Paweł

a w ogrodzie wiosna…

Świeżą trawę, przebiśniegi

w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów

w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie moi mili

o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka

garść ciepłych promieni.

Gdy ogrzeje nimi ziemię

świat się zazieleni.

 

Rozmowa z dzieckiem na temat wysłuchanej treści wiersza

Przykładowe pytanie:

Co zrobił Paweł?  Co przyniosła Pani Wiosna?,

 

  1. „Oznaki Pani Wiosny”(załaczniknr1) – jeszcze raz czytamy tekst wiersza, akcentując podkreślone wyrazy. Proszę dać  dziecku obrazki, niech układa  przed sobą, albo  wskazuje  obrazek albo głośno powtórzy usłyszane w trakcie czytania oznaki wiosny.
  2. „Co powiedziałam” – sylabizuj nazwy obrazków a dziecko niech słucha i próbuje odgadnąć, co mówisz. Za drugim razem niech dziecko samo spróbuje przesylabizować nazwy obrazków (tra-wa, prze-bi-śnie-gi, pą-ki, kwia-ty, słoń-ce, wio-sna). Wyklaszczcie sylaby (dzieci bardzo lubią tę zabawę.(Można się zmieniać raz rodzic-raz dziecko)
  3. Połącz w pary(Załacznik nr2) –Takie same obrazki połącz w pary za pomocą kredki , ołówka lub długopisu. Nazwij te obrazki, podziel na sylaby. Policz ile jest sylab w wyrazie. WYKONAŁEŚ? …….WSPANIALE! BRAWO!