25.03.2020

25.03.2012(środa)

 

Umiejętności;

dziecko:

-wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego, posługuje się pojęciami dotyczącymi przyrody

-poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie

-bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa

-uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne

-eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną

-słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa wiosenna piosenkę

-określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

– rozpoznaje figury geometryczne, nazywa kolory, klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia,

 

  1. Słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści: przeczytajcie dzieciom opowiadanie H. Zdzitowieckiej „Szukamy wiosny”.

– Joasiu! Joasiu! Chodź prędzej! – woła Terenia.

– Co się stało?

– Chodź, pokażę ci wiosnę!

Pobiegły do pobliskiego parku. Drzewa były jeszcze nagie i szare, w cieniu leżał brudny, topniejący śnieg, ale słońce świeciło jasno i sikorki świergotały wesoło.

– Gdzie jest wiosna? – spytała zdziwiona Joasia. – Przecież sikorki były tu przez całą zimę…

– Zobacz!

Z nagich gałązek zwieszały się wiotkie, delikatne bazie, z których sypał się złocisty pyłek.

– Kwitnie! – ucieszyła się Joasia. – To już naprawdę wiosna idzie. Poszukajmy jej jeszcze gdzie indziej.

Nagle Joasia przyklękła pod krzakami i pochyliła się nad czymś. Terenia podbiegła i teraz ona wykrzyknęła głośno:

– Jakie śliczne!

Z ziemi wyrastały mocne, jędrne, zielone listki, a spomiędzy nich mały, delikatny dzwoneczek złożony z trzech dłuższych i trzech krótszych płatków.

– Przebiśnieg! Pierwszy kwiatek wiosny!

– Przebiśnieg – powtórzyła Terenia. – Jaka to ładna nazwa. To tak, jakby on się przez śnieg przebijał do słońca.

– Bo tak jest. Wiesz. Tereniu, on wcale nie boi się zimna i naprawdę nieraz spod śniegu wyrasta.

– Szkoda, że w parku nie można zrywać kwiatów – martwiła się Terenia – Zerwałabym go i zaniosła do domu. Ale może przebiśniegi są też i w naszym lesie?

– Tych w lesie także zrywać nie wolno! – zawołała Joasia. – Bo przebiśniegów jest u nas coraz mniej i mogą zupełnie wyginąć.

– To musimy pilnować, żeby ich nikt nie zrywał – oświadczyła Terenia. – Powiemy o tym także innym dzieciom, żeby i one pilnowały przebiśniegów. Przecież to pierwsze kwiaty wiosny!

 

Odpowiedz na pytania

– Jaka pora roku do nas przyszła? – Gdzie dzieci spotkały wiosnę? – Jakie kwiaty budzi wiosna z zimowego snu?

  1. Zabawa matematyczna: „Jaki to kolor ”- dziecko wyszukuje i przelicza przeliczania różne przedmioty w swoim pokoju  który ma kolor taki jak przebiśnieg. Wskazuje różne przedmioty, które przypominają kształtem figury geometryczne- trójkąt ,kwadrat, koło, (określa kolor), wskazuje gdzie się znajdują
  2. Piosenka „Maszeruje wiosna”-słuchanie piosenki(próba nauki I zwrotki). Piosenkę znajdziecie pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY

  1. Ćwiczenia gimnastyczne(można wybrać 1 lub dwa i wykonać razem z dzieckiem)

https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf