2. Propozycje zabaw i zadań 23-27.03.2020r.

  1. Zabawa ” Poznajemy wiosenne kwiaty” – poznanie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów.

  • Pogłębienie wiadomości o charakterystycznych cechach wiosny na podstawie wiersza M. Mazan ” Spacer Pana Chomiczka”.

„W co by ubrać się na spacer?”

myślał sobie pan Chomiczek.

„Słonko świeci, śnieżek stopniał…

Wiem! Nie wezmę rękawiczek!”

Lecz nie zdążył wyjść na spacer,

bo nadeszła wielka zmiana:

wicher przywiał śnieżną burzę – i już norka zasypana!

Tak się właśnie może zdarzyć,

gdy na spacer idziesz w marcu.

Śnieg ze słońcem się mieszają,

jak się ciasto miesza w garncu”.

Utrwalenie nazw pór roku.

  • Zapoznanie z literką ” Z, z” drukowaną i pisaną. Pokaz wielkiej i małej litery Z, z – w książce, gazecie.

„Co na „z”- wymienianie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską „z” (jeśli dziecko poda wyraz otrzymuje cukierek lub punkt).

  • Zabawa ruchowa – taniec przy muzyce, na przerwę w muzyce dziecko próbuje za pomocą sznurka, włóczki, tasiemki ułożyć literę „z”.
  • Zabawa matematyczna „Sprawnie liczę”- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7.

  • Przed dzieckiem leżą przedmioty-zabawki rozłożone na kilka gromadek. Dziecko porównuje liczebność przedmiotów, zabawek w każdej gromadce. Można poprosić dziecko by zamknęło oczy i wtedy schować jeden lub dwa przedmioty – sprawdzić czy dziecko wie, jaki przedmiot i ile przedmiotów zniknęło.

Zabawa ruchowa „Czy znasz magiczną liczbę 7”.

  • Zabawa plastyczno- techniczna „Biedronka 7 kropka”  – przy użyciu kolorowego papieru lub innych dostępnych materiałów plastycznych. Wg poniższej instrukcji lub własnego pomysłu.

Ćwiczenia gimnastyczne

J. angielski

https://akademia.pwn.pl/material/Memo_i_przedszkolaki_odc1,37732.html