TYDZIEŃ OD 23.03 – DO 27.03

RODZICE!

Zachęcamy do skorzystania z propozycji zabaw, ćwiczeń i działań, które możecie podejmować wspólnie z „Misiami” w domu. Życzymy udanej zabawy, pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie 🙂

Umiejętności; dziecko:

 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego, posługuje się pojęciami dotyczącymi przyrody

 • poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie

 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie

 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne

 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną

 • słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa wiosenna piosenkę

 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni

 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

 • przelicza elementy zbiorów, klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, rozpoznaje figury geometryczne

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi życia roślin

 • poznaje znaczenie wody w przyrodzie oraz konieczności jej oszczędzania

Słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści: przeczytajcie dzieciom opowiadanie H. Zdzitowieckiej „Szukamy wiosny”. Porozmawiajcie o jego treści: – Jaka pora roku do nas przyszła? – Gdzie dzieci spotkały wiosnę? – Jakie kwiaty budzi wiosna z zimowego snu? http://za-kulisami-przedszkola.blogspot.com/2014/03/szukamy-wiosny-h-zdzitowiecka.html

Zabawa matematyczna : Kolorowe figury ”- dziecko przeliczania wyszukane w swoim pokoju przedmioty mające kształt trójkąta, kwadratu, prostokąta, koła , przelicza je, wskazuje odpowiednią cyfrę, porównuje liczebności. Układa poszczególne figury z wykałaczek.

Praca plastyczna „Wodne stworki”- praca plastyczna przy użyciu kleksów wykonanych z atramentu, tuszu, farby. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka. Dziecko otrzymuje kartkę papieru i kapie na nią kilka kropli niebieskiej farby (może być atrament, tusz) rozrobionej w dużej ilości wody. Następnie rozdmuchuje krople za pomocą słomki do napojów,tworząc fantazyjne kleksy. Po wyschnięciu dzieci dorysowują swoim stworkom flamastrami różne elementy (oczy, uszy, łapki, itp.).

Piosenka „Maszeruje wiosna”

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY

Ćwiczenia gimnastyczne

https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf

Gimnastyka buzi i języka:

https://wordwall.net/pl/resource/995123/gimnastyka-buzi-i-j%c4%99zyka

Zabawy z kodowaniem „Bocian”- stwórzcie wiosenny obrazek przy użyciu wirtualnej maty do kodowania. Link do maty:

https://mata.edu-sense.com/pl/1

Język angielski: Memo i przedszkolaki. Odcinek 1

https://akademia.pwn.pl/material/Memo_i_przedszkolaki_odc1,37732.html

22 marca Dzień Wody

Zabawy z płynami”– zabawy związane z mierzeniem objętości płynów i pojemności naczyń. Porównywanie pojemności naczyń za pomocą wspólnej miarki. Eksperymenty i zabawy badawcze z użyciem wody.

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/08/zabawy-i-eksperymenty-z-woda/

RODZICE!

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wsparcie realizacji marcowego zadania, w ramach realizowanego przez „Misie” ogólnopolskiego projektu „Kreatywny Przedszkolak”. Prosimy o wykonanie z dziećmi zaplanowanej na marzec pracy „KREATYWNA PISANKA”. Technika i forma pracy dowolna (mile widziana forma przestrzenna). Prosimy o relację fotograficzną z wykonania zadania (max 2 zdjęcia) i przesłanie na naszego messengera do końca marca . Dla wszystkich zainteresowanych, którzy prześlą relację fotograficzną z wykonania zadania, przewidziane są drobne nagrody po powrocie do przedszkola.

https://lookaside.fbsbx.com/file/informacja%20o%20pisance.pdf?token=AWz4xzaZ2tsNjhmPhJnwbycDY31oLfjoLOaG4tXj6xmznANHips7QYh6ItN8jfWT1PuBAjaEjgkGsfsm4o9vQidc-dJ__hdGLRCCGdyjSP9Y-9dTWQ1k2C7W0mAHsjwVN1cIBJ_tpFfSlxTnWWnF0-xXAmh08zjIdDnAyfcthSXgkQ