23 -27 marzec

Tydzień 4:  Wiosenne sprzątanie – 23.03.2020 – 27.03.2020

UMIEJĘTNOŚCI, dziecko:

 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego, posługuje się pojęciami dotyczącymi przyrody
 • poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach
 • rozpoznaje litery: Aa, Oo, Ee, Ii, Uu, Yy, Bb, Kk, Ll, Mm, Pp, Ww, Ff, Tt, Dd, Ss, Zz, Łł
 • wykonuje eksperymenty graficzne, kreśli wybrane litery
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.
 • wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód (ogrodnik)
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną
 • słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa wiosenna piosenkę
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie
 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni
 • rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i miejsca na kartce papieru
 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów
 • przelicza elementy zbiorów, klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, rozpoznaje figury geometryczne
 • objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi życia roślin

 

SŁUCHANIE WIERSZA I ROZMOWA na temat konieczności dbania o czystość zbiorników wodnych, wyjaśnienie znaczenia słowa i działania filtra, uświadomienie wpływu czystości wody na stan naszego zdrowia oraz życia roślin i zwierząt.

 

„Chora rzeka” – Joanna Papuzińska

Śniła się kotkowi rzeka,

wielka rzeka, pełna mleka…

Tutaj płynie biała rzeka.

Ale to jest chora rzeka.

Jak tu pusto!

Drzewo uschło…

Cicho tak –

ani ptak,

ani ważka, ani komar. ani bąk,

ani gad, ani płaz, ani ślimak,

ani żadna wodna roślina,

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg,

nikt już nie żyje tutaj,

bo rzeka jest zatruta.

Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”.

Mętny opar nad wodą się bieli.

Chora rzeka nie narzeka,

tylko czeka, czeka, czeka…

 

 

ZABAWA MATEMATYCZNA: „Figury geometryczne w moim pokoju” – dziecko wymienia                i przelicza wszystkie przedmioty mające kształt koła, kwadratu, prostokąta i trójkąta. Klasyfikuje je, czyli układa w gromadki. Porównuje liczebności w każdej gromadce. Można poprosić dziecko by zamknęło oczy lub wyszło z pokoju i wtedy schować jeden lub dwa przedmiotysprawdzić czy dziecko wie, jaki przedmiot i ile przedmiotów zniknęło.

 

PRACA PLASTYCZNA: ZAPROJEKTUJ SUKIENKĘ DLA PANI WIOSNY LUB SAMOCHÓD PANI WIOSNY – z wykorzystaniem dostępnych w domu materiałów plastycznych (kolorowy papier, bibuła, mazaki, kredki, farby, naklejki, wycinki z kolorowych czasopism, itp.)

 

PIOSENKA: „Nie śpijcie kiedy wiosna”

https://www.youtube.com/watch?v=l4OcX981Sww

 

ĆWICZENIA GIMNSTYCZNE:

https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf

 

 

Przepis obrazkowy na WIOSENNE KANAPKI:

https://akademia.pwn.pl/view/aa1ae34a-2ef0-36c6-8005-d61ed51f9605/36691/Zdrowy%20przedszkolak_Kanapki_przepis%20obrazkowy.pdf

 

 

JĘZYK ANGIELSKI: Memo i przedszkolaki. Odcinek 1

https://akademia.pwn.pl/material/Memo_i_przedszkolaki_odc1,37732.html

 

MARCOWE CIEKAWOSTKI:

27 marca – Dzień Teatru

Magia teatru. Karty pracy

https://akademia.pwn.pl/view/b3331c1c-2a21-4ddc-8d0a-ef49ae8c5d9d/37737/PWN_Magia_teatru_karty_pracy.pdf

 

21 marca – Dzień Lasów

W lesie. Karty pracy

https://akademia.pwn.pl/view/ff918823-9799-4898-bbef-fc292169014a/37738/PWN_W_lesie_karty_pracy.pdf