16-20 marzec

Rodzice, poniżej podajemy propozycje do pracy w domu z dzieckiem, oparte na planie dydaktyczno-opiekunczo-wychowawczym.

Umiejętności dziecka:

 • poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi rozwoju roślin, korzystania z dóbr przyrody
 • układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, przelicza elementy zbiorów
 • wyraża ekspresję twórczą przez działania plastyczne
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć
 • odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • kreśli wybrane litery na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery
 • sprząta po skończonej zabawie i pracy

Propozycje działań:

 • Dbanie o prawidłową dietę i racjonalne odżywianie podczas akcji #zostańwdomu.

https://kcalmar.com/blog/2016/10/04/zdrowy-styl-zycia/

 • Systematyczne i prawidłowe mycie rąk, przestrzeganie zasad higieny.
 • Oglądanie pasm edukacyjnych w TVP ABC, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tj.: „Alchemik”, „Teleranek”, „Zaczarowany świat” czy „Zwierzaki czytaj”.
 • Wyszukiwanie i oglądanie ilustracji wiosennych kwiatów, podział ich nazw na sylaby i głoski – rozwijanie zainteresowań przyrodni­czych, ćwiczenie słuchu fonetycznego.

https://akademia.pwn.pl/view/00e96722-6a36-4b1d-a467-8d32ae9bee02/37740/PWN_Wiosna%20tuz-tuz_karty_pracy.pdf

 • Zabawa „Porównaj obrazki” – rozwijanie spostrzegawczości.
 • Wyszukiwanie publikacji związanych z wiosną, oglądanie obrazków, swobodne rozmowy – wzbogacanie wiadomości na temat wiosny, rozwijanie umiejętności wypowiedzi na określony temat. Zaznaczanie poznanych liter.
 • Zaznaczenie dnia 21 marca w kalendarzu wymyślonym przez dzieci symbolem.
 • Przygotowanie do czytania i pisania – historyjka obrazkowa – „Trampolinek i Zyta z wizytą na zamku” – poznanie litery z, Z drukowanej i pisanej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, utrwalanie  poznanych liter, odczytywanie wyrazów z poznaną literą. Wersja multimedialna kart pracy cz.4.
 • „Zakładamy hodowlę” – zapoznanie dzieci z kolejnymi czynnościami wykonywanymi podczas sadzenia roślin, zdobywanie wiedzy na temat czynników niezbędnych do wzrostu roślin, rozwijanie opiekuńczej postawy wobec roślin. Proponujemy w domu zasadzić cebulę lub rzeżuchę.
 • Zabawa „O którym obrazku mówię?” – rozwijanie umiejętności opisu, spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
 • Spacer po najbliższej okolicy – „Szukamy wiosny” – pogłębianie wiadomości na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nową porą roku – wiosną, rozpoznawanie wiosennych kwiatów, próby rozpoznawania ich w otoczeniu, zachęcanie do ochrony przyro­dy, uwrażliwianie na piękno przyrody poprzez prowadzenie obserwacji ukierunkowanej, utrwalanie zasad bezpieczeństwa.
 • „Sprawnie liczę” doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach.

 

Piosenka „Marzec czarodziej”

https://www.youtube.com/watch?v=E4xUkd1Mtcs

 

Propozycja ćwiczeń gimnastycznych do realizacji w domu i na podwórku

I Ćwiczenia dużych grup mięśniowych.

Dziecko w lekkim rozkroku trzyma piłkę lub inny przedmiot (butelka po wodzie, maskotka), wykonuje skłon tułowia w przód, dotyka piłką podłogi między rozstawionymi nogami, prostuje się, wysoko unosi piłkę nad głową. 10-15 powtórzeń.

II Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia – skłony ze skrętem tułowia.

Dziecko stoi z piłką lub maskotką, po jego obu stronach (lewej i prawej) leżą poduszeczki

Dziecko wykonuje skręt tułowia w jednym kierunku i odkłada piłkę na poduszkę, następnie wykonuje ten sam skręt tułowia i chwyta piłkę (maskotkę), by następnie wykonać skręt tułowia w drugą stronę i odkłada piłkę (maskotkę) na drugą poduszkę. Ćwiczenie można wykonać na stojąco oraz na siedząco. 10 – 15 powtórzeń, powoli bez pośpiechu.

 • Dziecko staje w pewnej odległości od poduszki i rzuca piłkę lub maskotkę tak by trafić w poduszkę.
 • Dziecko skacze wokół poduszki trzymając piłkę (maskotkę) między kolanami, Uważa, by nie upuścić.
 • Zabawa bieżna na podwórku. Zabawa bieżna z elementami równowagi „Jaskółeczki”. Dziecko-jaskółeczka swobodnie biega po ogródku (podwórku), porusza rękami, naśladując machanie skrzydłami. Na sygnał rodzica (jakieś hasło) dziecko zatrzymuje się, staje na jednej nodze, pochyla się lekko do przodu, ręce wyciąga w bok – jaskółka odpoczywa.

III Ćwiczenie wyprostne. Dziecko swobodnie spaceruje po ogródku. Od czasu do czasu kuca, dotyka obiema rękami trawy i powoli się prostuje. Wyciąga ręce w górę, wspinają się na palce. Dalej spaceruje.

 

Wiersz do nauki na pamięć: Bożena Forma „MARCOWE KAPRYSY”

Wymieszał marzec pogodę w garze,

Ja wam tu zaraz wszystkim pokażę.

Śnieg i przymrozki, deszczową słotę,

słońca promieni dorzucę trochę.

Domieszam powiew wiatru ciepłego

Smutno by w marcu było bez niego.

Deszczu ze śniegiem troszeczkę dodam

Będzie prawdziwa marcowa pogoda.