ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Rodzice!

 W związku z zagrożeniem wywołanym rozprzestrzeniającym się koronawirusem, w całej Polce wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej działanie przedszkola pozostaje ograniczone do 24 maja 2020r.

W tym czasie nauczyciele naszego przedszkola będą prowadzili realizację podstawy programowej w formie kształcenia na odległość, czyli nauczania zdalnego

                                       Dyrektor Miejskiego Przedszkola:  Jadwiga Frąckiewicz

Rodzicu:

  • stwórz dziecku możliwość nauki poprzez zabawę w czasie, gdy nie będzie zajęć w przedszkolu. Prosimy, abyście na bieżąco śledzili informacje i wskazówki do pracy w domu zamieszczone przez wychowawczynie poszczególnych grup i specjalistów z naszego przedszkola;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły, przedszkola;
  • ZOSTAŃCIE W DOMU!!!