16. Dawno, dawno temu

Cele ogólne:

·Poszerzenie wiadomości na temat dinozaurów

·Rozwijanie umiejętności planowania

·Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi

·Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów)

 

Cele operacyjne:

Dziecko

·Wie, jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna wyginięcia dinozaurów

·Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt

·Potrafi, przy pomocy symboli graficznych, stworzyć kod, który będzie spełniał określone warunki

·Chętnie pracuje w parach lub zespołach