15. Zwierzęta zimą

Cele ogólne:

·Rozwijanie umiejętności planowania

·Poszerzenie wiadomości na temat sytuacji zwierząt w okresie zimy

·Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi

·Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów)

 

Cele operacyjne:

Dziecko

·Wie, co dzieje się z wybranymi zwierzętami zimą, wie w jaki sposób można im pomóc

·Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt

·Potrafi ułożyć wzór z kubków na podstawie podanych koordynatów

·Chętnie pracuje w parach lub zespołach