18. Przyjdź do nas wiosno!

Cele ogólne:

  • doskonalenie umiejętności planowania,
  • rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi,
  • rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do
    stawianych problemów).

Cele operacyjne, dziecko:
· wie i potrafi wymienić pierwsze symptomy wiosny,
· planuje swoje działania, sprawdza ich efekt,
· chętnie pracuje w parach lub zespołach.