17. Dzień Kobiet

Cele ogólne:

– rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni i logicznego myślenia,

– trening pamięci,

-ukazanie dzieciom roli i znaczenia kobiet we współczesnym świecie,

– ustalanie położenia przedmiotów,

– doskonalenie umiejętności współdziałania w parach.

Cele operacyjne, dziecko:

– układa kartoniki wg instrukcji na płaszczyźnie,

– zgodnie współpracuje w parze,

– doskonali pamięć i koncentrację,

– planuje swoje działania, sprawdza ich efekt.