,,Czy warto kłamać?” – MODUŁ V LUTY

V moduł realizowanego w naszym przedszkolu projektu porusza tematykę kłamstwa. Podczas zajęć projektowych dzieci doskonaliły umiejętność interpretowania odbieranych treści, rozróżniania prawdy od kłamstwa, wskazywania elementów realistycznych i fantastycznych w wybranej przez nauczycielki spośród proponowanej przez organizatora projektu literaturze.

,,NOWE SZATY CESARZA” – wskazanie morału płynącego z baśni podczas projektowania i wykonania ,,prawdziwej szaty Cesarza”.

Cele szczegółowe, dziecko:

– rozwija umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości moralnych,

– odróżnia prawdę od kłamstwa,

– postrzega wartości jako życiowe drogowskazy,

– dokonuje oceny postępowania bohatera baśni – dostrzega negatywne cechy charakteru,

– zgodnie współpracuje w zespole.

 

Jak Pinokio stał się dobrym chłopcem?”– prezentacja multimedialna i bajka pt. „Pinokio”.

Dzieci z naszego przedszkola poznały historię drewnianego pajacyka, który przemienił się w dobrego chłopca.

„Dlaczego Pinokio ma duży nos?”– quiz wewnątrzgrupowy.

Dzieci wzięły udział w quizie „prawda czy fałsz”. Zabawa polegała na tym, że za każdym razem kiedy odpowiedz była fałszywa dzieci powiększały nos dla Pinokia. Na koniec dzieci zmierzyły stopą długość nosa.

Małe kłamstwo to duży problem – czy warto kłamać?” – zajęcia biblioteczne na podstawie znanych polskich przysłów o kłamstwie.

Pod takim hasłem dzieci uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych w bibliotece w Szkole Podstawowej w Białej Piskiej.

Dzieci miały możliwość wysłuchania przysłów o kłamstwie. Wspólnie z Panią bibliotekarką rozmawiali na temat kłamstwa, czy warto kłamać, czy można kłamać?

Realizacja działań modułu V grupa Motylki.
Działania:
1. Dzieci poznały historię drewnianego pajacyka.
2. Dzieci wzięły udział w zabawie „prawda czy fałsz”.
3. Dzieci obejrzały filmik ilustrujący pracę stolarza nad drewnianą kukiełką.
4. Zorganizowano „Zakłamany dzień” w przedszkolu. Przeprowadzono rozmowę n/t czy warto żyć w kłamstwie.