14. Wesoły karnawał

Cele ogólne:

·Rozwijanie umiejętności planowania.

·Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi.

·Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów).

 

Cele operacyjne:

Dziecko

·Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt.

·Potrafi, przy pomocy symboli graficznych, stworzyć kod, uwzględniając podane przez nauczyciela warunki.

·Chętnie pracuje w parach lub zespołach.