CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS – program edukacji antytytoniowej

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej jak co roku włączyło się w Program Przedszkolnej Edukacji  Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”, przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów. W naszej placówce realizowany jest w czterech oddziałach: Motylki, Misie, Ananaski, Kropelki. Program ten jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia.

Główne cele programu to:

  • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
  • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Zajęcia prowadzone z dziećmi  mają charakter warsztatowy, który stwarza najwięcej okazji do uczenia się  przez doświadczenie. Wychowawcy grup wykorzystują między innymi materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Podczas realizacji programu dzieciom towarzyszy jego logo – zielony „Dinuś”, który przeprowadza przedszkolaków przez kolejne etapy programu.