13. Nie tylko na poczcie- różne sposoby komunikacji

Cele ogólne:

·Poszerzenie wiadomości na temat komunikacji

·Rozwijanie umiejętności planowania

·Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi

·Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów

 

Cele operacyjne:

Dziecko

·Wie, w jaki sposób przekazywało się komunikaty/wiadomości kiedyś, a w jaki sposób robi się to w dzisiejszych czasach

·Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt

·Chętnie pracuje w parach lub zespołach