12. Na starych fotografiach

Cele ogólne:

·Rozwijanie umiejętności planowania

·Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi

·Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów)

 

Cele operacyjne:

Dziecko

·Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt

·Chętnie pracuje w parach lub zespołach