„Żyję zdrowo i bezpiecznie”- moduł I

„Misie” z Miejskiego  zrealizowały zadania z I modułu „Żyję zdrowo i bezpiecznie”:

Ustaliliśmy zasady zdrowego i bezpiecznego przedszkolaka, które wiszą w naszej sali i często o nich przypominamy.

Odwiedził nas pan policjant, który zapoznał nas z zasadami ruchu drogowego oraz przeprowadził ćwiczenia praktyczne w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię.

Utrwaliliśmy ważne numery alarmowe oraz poznaliśmy dziecięcy telefon zaufania. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, a także obejrzeliśmy krótki filmik edukacyjny. Przedszkolaki wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia.

 Odwiedziła nas również pani pielęgniarka, która opowiedziała nam o swoim zawodzie. Dzieci próbowały pokonać lęk przed zabiegami medycznymi, a przede wszystkim wzbogaciły i utrwaliły swoją wiedzę na temat sposobów dbania o własne zdrowie.