9. Srebrne kropelki.

Cele ogólne:

· Rozwijanie umiejętności planowania,

· Rozwijanie orientacji przestrzennej,

· Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów).

Cele operacyjne:

Dziecko

· Potrafi ułożyć obrazek na podstawie podanych koordynatów,

· Potrafi odczytać kod, stworzony przy pomocy symboli graficznych,

· Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt,

· Chętnie pracuje w parach lub zespołach.