„Góra grosza”

     

„Kropelki” włączyły się aktywnie do akcji charytatywnej „Góra grosza” realizowanej w przedszkolu. Celem zbiórki drobnych monet, jest pomoc dzieciom, wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Akcja ma pośrednie, ale jakże ważne działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, szczególnie mamie Nikoli, za ogromne zaangażowanie i dostarczenie woreczka wypełnionego bilonem. Podsumowanie zbiórki było doskonałą okazją nie tylko do rozwijania empatii i wrażliwości na potrzeby innych, ale także przyczyniło się do kształtowania umiejętności matematycznych, takich jak: segregowanie, klasyfikowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów, a także pomogło rozwijać sprawność manualną.