11. Czekając na święta – zakodowana choinka

CELE OGÓLNE:

  • Wspólne oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia, podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych;
  • Upowszechnienie kodowania;
  • Rozwijanie logicznego myślenia;
  • Integracja grupy przedszkolnej;
  • Wspólna, radosna zabawa.

CELE OPERACYJNE:

DZIECKO

  • Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt;
  • Rozwija logiczne myślenie;
  • Chętnie współdziała z rówieśnikami;
  • Wzmacnia więź emocjonalną w grupie przedszkolnej;
  • Zna tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.