Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza

W październiku nasze przedszkole wzięło udział w kampanii informacyjno- edukacyjnej pod hasłem „Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza”, której głównym organizatorem była Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” z Orzysza.

Celem akcji było:

  • zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej przedszkolaków

    ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej obszaru LGD Mazurskie Morze,

  • uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska,

  • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

  • wspieranie działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

W ramach kampanii przeprowadzone zostały w przedszkolu dwa konkursy: plastyczny oraz wiedzy przyrodniczej.

Konkurs plastyczny pod hasłem „W czystej wodzie zdrowa ryba” przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3- letnie, dzieci 4,5- letnie. W dniu 22.10.2019r. komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Dzieci w wieku 3 lat:

I miejsce- Oliwia Rąg

II miejsce- Gabriela Przyborowska

III miejsce- Zuzanna Karwowska

Dzieci w wieku 4-5 lat:

I miejsce- Lena Wszeborowska

II miejsce- Franciszek Bartosek

III miejsce- Konrad Maciuk

Nagrody i dyplomy za udział w konkursach wręczył Dyrektor LGD MM Pan Dariusz Kizling, który w listopadzie odwiedził nasze przedszkole.

Prace zwycięzców zaprezentowane zostały na wystawie zorganizowanej przez LGD Mazurskie Morze w Orzyszu. Gratulujemy laureatom!

Przedszkolny etap konkursu wiedzy przyrodniczej pod hasłem „Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza” odbył się 25.10.2019r. Wzięły w nim udział dzieci 4-5 letnie, reprezentanci grup: Pszczółki, Motylki, Misie, Słoneczka, Iskierki, Biedronki. Komisja powołana przez Panią Dyrektor rozstrzygnęła konkurs i wyłoniła 3-osobową drużynę, która reprezentowała nasze przedszkole w konkursie powiatowym w Orzyszu:

I miejsce- Maria Góralczyk

II miejsce- Jakub Przyborowski

III miejsce- Julia Rąg

15 dzieci, które brały udział w konkursie przedszkolnym i zdobyły największą liczbę punktów, w ramach nagrody ufundowanej przez organizatora kampanii LGD Mazurskie Morze uczestniczyło w bezpłatnej wycieczce na podsumowanie projektu w Orzyszu, które odbyło się 03 grudnia 2019r.

Przeprowadzony został tam finał powiatowy, w którym wzięły udział drużyny z przedszkoli z Orzysza, Okartowa, Pisza i Białej Piskiej. Rywalizacja była zacięta. Nasza drużyna zajęła II miejsce, ustępując jednym punktem drużynie przedszkolaków z Pisza. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Dziękujemy Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” z siedzibą w Orzyszu za pokrycie kosztów nagród rzeczowych, dyplomów w konkursach przedszkolnych oraz na etapie powiatowym, zorganizowania finału z poczęstunkiem i dojazdu 15-osobowej reprezentacji naszego przedszkola na finał!

Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursu wiedzy przyrodniczej!

Koordynatorki kampanii:

Beata Gentek

Ewa Gutowska